Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Organisasjonsutvikling- og læring i kunnskapsorganisasjoner retter seg mot ledere i barnehager og skoler som ønsker å utvikle sin kunnskap og kompetanse om utvikling, ledelse og læring i organisasjoner.

Emnet Organisasjonsutvikling- og læring i kunnskapsorganisasjoner tar for seg for seg utviklingstrekk og reforminitiativer i oppvekstfeltet og belyser hvordan disse utfordrer ledelse og organisasjonsutvikling. Videre vil emnet gi deg innsikt i hvordan drive frem og lede helhetlig utvikling gjennom blant annet kartlegging og analyser av egen organisasjons virkemåte og prestasjoner. Kartlegging og kunnskap om organisasjonskultur står sentralt i emnet.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskap om utviklingstrekk og reforminitiativer i oppvekstsektoren
  • innsikt i ulike utviklingsmodeller som råder for å forstå organisasjoner i oppvekstfeltet
  • inngående kunnskap om hvordan man som leder kan drive utviklingsarbeid i egen organisasjon
  • ferdigheter for å kunne kartlegge og analysere egen organisasjons virkemåte og prestasjoner 

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Arbeid med oppgaver mellom samlingene, hvor studentene må samle inn empirisk materialet i egen organisasjon. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: En individuell semesteroppgave. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart våren 2026. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Forelesere
Emneansvarlig og foreleser er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Foreleser Linda Hye er forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) og leder Etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hye avlegger en doktorgrad i offentlig administrasjon og ledelse med fokus på norske kommunale ledere. Hye har lang erfaring som foreleser innen organisasjon- og ledelsesfag, og arbeider med utvikling, undervisning og veiledning på flere videreutdanningsprogram ved UiA. 

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Barnehageledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober–1. desember 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like