0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Organisasjonsutvikling- og læring i kunnskapsorganisasjoner retter seg mot ledere og styrere i barnehager og skoler og fokuserer på organisasjonsdesign, organisasjonskultur, kunnskapsorganisasjoner som lærende organisasjon og hvordan leder kan bidra til felles forståelse for organisasjonens mål og rammer i henhold til samfunnsoppdraget.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • inngående kunnskap om praksisorienterte generiske modeller av organisatorisk lederskap
  • inngående kunnskap om hvordan styring kan fremmes gjennom organisasjonsdesign, og organisasjonskultur
  • inngående teoretisk og begrepsmessig forståelse av kritiske lederkunnskaper som makt, konflikt, kommunikasjon, teamarbeid, gruppedynamikk, beslutningstaking, kreativitet, motivasjon, organisasjonspolitikk m.m.
  • ferdigheter i det å kunne identifisere organisasjonskultur
  • kunnskap og ferdigheter til å skape resultater gjennom læring på individ- team-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2-3 samlinger innenfor et semester, med forelesninger, fellesarbeid, arbeid med oppgaver og innsamling av empirisk materiale i egen organisasjon mellom samlingen. Nettstøttet undervisning. Eksamen: semesteroppgave. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger våren 2020

1. samling: 2 dager i januar/februar
2. samling: 2 dager i mars/april

Eksamen: semesteroppgave: mai

Fagansvarlig og hovedforeleser i kurset er professor Morten Øgård ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA.

Videre studier

Kurset kan også innpasses i studiet Master i ledelse, spesialisering barnehageledelse.

Fakta

Søknadsperiode

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like