0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
Nei
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen.

Organisasjoner i dag tilpasser seg fremdeles den digitale revolusjonen. Det er en kontinuerlig prosess der nye utviklinger konsekvent påvirker hvordan vi arbeider. For å være i stand til å møte behovene til et samfunn i konstant utvikling, må organisasjoner kunne drive effektiv organisasjonsendring.

Universitetet i Agder tilbyr den nye etterutdanningskurset Organisasjonsendring og organisasjonsledelse høsten 2020. Kurset har en praktisk tilnærming og er tiltenkt personer som allerede har noen års erfaring fra arbeidslivet. Det vil si at teori og praksis kombineres slik at kunnskapen kan anvendes direkte inn i deltakernes arbeid.

Hva lærer du?

Kurset utforsker hva organisasjonsendring er og hvordan man kan lede denne prosessen.

Del en (1) av kurset omhandler hva organisasjoner er og hvorfor de er så fremgangsrike i moderne samfunn. Deltakerne blir introdusert for forskjellige perspektiver på mulighetene og grunnlaget for endring, og de forskjellige måtene organisasjonsendring skjer på.

Del two (2) utforsker hvordan endringer bør ledes og implementeres fra et planlagt endringsperspektiv: De eksterne og interne drivkreftene for endring, implementeringsprosessen, konteksten og omfanget av endring, kvaliteter og handlinger hos vellykkede endringsledere, og forskjellige former for endring.

Del tre (3) tar for seg endring i to empiriske settinger. Den første er organisasjonsendring på grunn av og som en reaksjon på den digitale revolusjonen. Den andre er organisasjonsendring i offentlig sektor.

Oppbygning

Undervisningen gis som fem halvdagssamlinger med nettbasert undervisning. Undervisningsformen er blant annet strømming, film og webinarer. Nettstøttet undervisning i Canvas.

Praktisk informasjon

Det anbefales gode engelskkunnskaper, da undervisning og pensum vil være på engelsk.

Undervisningsdatoer:
28. oktober
4. november
18. november
25. november
2. desember

Studiet er finansiert av DIKU.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Engelsk

Spørsmål om innholdet i studiet?

juliep
Administrativ kontaktperson

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap