0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

En offentlig sektor i endring retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor, og består av to hoveddeler. Første del trekker opp teoretiske rammer og begreper som i neste del settes inn i en kontekst for å utvikle ditt refleksjonsnivå rundt sentrale utviklingstrekk i offentlig sektor.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og empiri som kan kaste lys over utviklingstrekkene i offentlig sektor
  • kunnskap om hvordan offentlige reformer og utviklingstrekk fremstår som teoretiske og praktiske utfordringer
  • kunnskap om handlingsrommet som ligger for ledere i offentlig sektor
  • ferdigheter i å analysere, forstå og lede utviklingsarbeid i offentlig sektor

Oppbygning

Kurset gjennomføres med tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Obligatoriske arbeidsoppgaver (individuell eller i gruppe) mellom samlingene. Hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Tilbud om undervisning og studieopphold ved UC Berkeley, San Francisco. Undervisningsspråk: Engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høsten 2019
1. samling: 3. - 4. september
2. samling: 23. - 24. oktober
3. samling: 27. - 28. november

Fagansvarlig for emnet er professor Morten Øgård

Kurset kan inngå som obligatorisk emne i studiet Master i ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

Søk opptak fra 1.mars

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like