Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

En offentlig sektor i endring retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor som ønsker å utvikle sin praktiske og teoretiske kunnskap om offentlige reformer og utviklingstrekk, og utvikle sin kompetanse i å lede utviklingsarbeid i offentlig sektor.

Emnet En offentlig sektor i endringer todelt og vil i første del gi deg innsikt i ulike teoretiske tilnærminger og empiri som belyser utviklingstrekkene i offentlig sektor. Sentrale tema i emnets første del er grunnleggende forståelse av organisasjons- og ledelsesteori og hvordan disse kan sees i sammenheng med det å forstå en offentlig sektor i endring, kommunal/regional autonomi og ledelse av politisk styrte organisasjoner. Emnets andre del tar for seg blant annet reformer og endring i offentlig sektor, samt linjer og paradokser i lokal politikk og organisering.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskap om ulike teoretiske tilnærminger og empiri som belyser utviklingstrekkene i offentlig sektor
  • ferdigheter i å kunne identifisere hvordan offentlige reformer og utviklingstrekk fremstår som teoretiske og praktiske utfordringer
  • ferdigheter i å kunne benytte handlingsrommet som ligger for ledere i offentlig sektor
  • ferdigheter i å analysere, forstå og lede utviklingsarbeid i offentlig sektor

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Tilbud om undervisning og studieopphold ved UC Berkeley, California. Undervisningsspråk ved UC Berkeley er engelsk.

Eksamensform: En ukes individuell hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart høsten 2025. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger:
Datoer kommer.

Eksamen:
Datoer kommer.  

Forelesere
Faglig ansvarlig for kurset og foreleser er professor Morten Øgård ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Foreleser Linda Hye er forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) og leder Etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hye avlegger en doktorgrad i offentlig administrasjon og ledelse med fokus på norske kommunale ledere. Hye har lang erfaring som foreleser innen organisasjon- og ledelsesfag, og arbeider med utvikling, undervisning og veiledning på flere videreutdanningsprogram ved UiA. 

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som obligatorisk emne i studiet Master i ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like