Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Har du den økonomiske kompetansen det offentlige trenger i årene som kommer?

I dette kurset lærer du om utfordringene med økonomistyring i offentlig sektor, styringsformene som blir benyttet, og hva trendene sier fremtiden vil bringe. Sentrale tema er budsjettering, bærekraft, strategisk risiko- og økonomistyring, og evaluering av måloppnåelse.

Kursinnholdet er delt inn i tre hovedområder:

  • Trender og styringsutfordringer i offentlig sektor
  • Grunnleggende økonomiske prinsipper i en offentlig kontekst
  • Økonomisk styring og beslutningsprosesser 

Hva lærer du

Etter gjennomført kurs skal du:

  • ha inngående kunnskap om styringsutfordringer i offentlig sektor i et bærekraftperspektiv
  • ha innsikt i relevant økonomisk teori for styring og ledelse i offentlig sektor
  • ha kunnskap om implementering av bærekraftmålene i den løpende økonomistyringen 
  • kunne redegjøre for hvordan eksempelvis «Store Data" og maskinlæring påvirker beslutningsprosesser
  • ha oversikt over resultatmål og tiltak som bidrar til en bærekraftsutvikling av offentlig forvaltning

Oppbygning

Kurset gjennomføres med tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid med pensum og oppgaver mellom samlingene.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. 

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid
Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester. Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene. Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Faglig ansvarlig og forelesere i kurset er førsteamanuensis Terje Heskestad og førstelektor Andrè Tofteland, begge ved institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved UiA. 

Videre studier
Kurset kan innpasses som valgemne i studiet  MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like