0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023
Studiested
Kristiansand

Har du den økonomiske kompetansen det offentlige trenger i årene som kommer?

I dette kurset lærer du om utfordringene med økonomistyring i offentlig sektor, styringsformene som blir benyttet, og hva trendene sier fremtiden vil bringe. Sentrale tema er budsjettering, bærekraft, strategisk risiko- og økonomistyring, og evaluering av måloppnåelse.

Kursinnholdet er delt inn i tre hovedområder:

 • Trender og styringsutfordringer i offentlig sektor
 • Grunnleggende økonomiske prinsipper i en offentlig kontekst
 • Økonomisk styring og beslutningsprosesser 

Hva lærer du

Etter gjennomført kurs skal du:

 • ha inngående kunnskap om styringsutfordringer i offentlig sektor i et bærekraftperspektiv
 • ha innsikt i relevant økonomisk teori for styring og ledelse i offentlig sektor
 • ha kunnskap om implementering av bærekraftmålene i den løpende økonomistyringen 
 • kunne redegjøre for hvordan eksempelvis «Store Data" og maskinlæring påvirker beslutningsprosesser
 • ha oversikt over resultatmål og tiltak som bidrar til en bærekraftsutvikling av offentlig forvaltning

Oppbygning

Kurset gjennomføres med tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid med pensum og oppgaver mellom samlingene.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. 

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres med tre samlinger a to dager:

 1. samling: 2 dager i februar
 2. samling: 2 dager i mars
 3. samling: 2 dager i april

Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen med innleveringsfrist mai. Bokstavkarakter.

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Terje Heskestad og førstelektor Andrè Tofteland, begge ved institutt for økonomi, Handelshøyskolen ved UiA. 

Heskestad forsker bla. på finansregnskapets brukerrelevans og hvordan man kan gjøre finansiell rapportering mer relevant, mens Toftelands faglige interesser bla. er anvendelsen av teori i utviklingen av regnskapsstandarder for offentlig sektor og private virksomheter. Begge foreleserne har lang erfaring som kursholdere for offentlig og privat næringsliv.

Videre studier
Kurset kan innpasse som valgemne i Executive MBA-studiet.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2022


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.


Begrenset antall plasser 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like