0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Økonomisk styring i offentlig sektor retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor som arbeider med økonomiske problemstillinger, styringsutfordringer og beslutningsprosesser.

Hva lærer du

Kurset gir deg:

  • innsikt i økonomisk teori som er relevant for styring og ledelse
  • kunnskap om sentrale temaer som tilbuds-, etterspørsels- og markedsteori, planlegging, regnskap, budsjettering og resultatvurdering samt finansmatematikk og lønnsomhetsberegninger i forbindelse med lån, investeringer og prosjekter
  • inngående kunnskap om styringsutfordringer i offentlig sektor og om tiltak og reformer som kan implementeres for å opprettholde eller bedre produktivitet og effektivitet i offentlig sektor

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to-tre dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet Master i ledelse.

Fakta

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like