0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Økonomisk styring i beslutningsprosesser retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor.

Sentrale tema i kurset er kostnads- og inntektsteori, nøkkeltall for økonomisk styring og kontroll, investeringsanalyser, økonomisk risiko, Lean, analysemetoder, prosjektbudsjett og prosjektregnskap mm. Foreleser i kurset har bred erfaring fra ulike næringslivsbedrifter.

Hva lærer du?

Du får: 

  • kunnskap om grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier
  • kunnskap om praktiske verktøy som bidrar til bedre beslutningstaking
  • ferdigheter til å foreta økonomiske beregninger som danner grunnlag for å ta beslutninger

Oppbygging

Tre samlinger á to dager med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning (Fronter). Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene våren 2019:

  1. samling: 11.-12. februar
  2. samling: 11.-12. mars
  3. samling: 8.-9. april

Eksamen:
4 timers skriftlig skoleeksamen 30. april

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er Dosent Terje Heskestad ved institutt for økonomi, Handelshøyskolen ved UiA.

Gjesteforelesere fra næringslivet.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

MERK:

Søknadsfristen er forlenget fra 1.desember til 10. januar.

Vi har noen ledige plasser og har åpnet for restopptak så lenge det er ledig plass frem til 10.januar.

Dette tilbudet har løpende opptak to ganger i året. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når studiet er fulltegnet, eller senest 10.januar.

Pris

kr 18.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail