Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2025
Studiested
Kristiansand

Har du den økonomiske kompetansen som trengs for et næringsliv i endring?

Med dette kurset vil du får større trygghet for å ta økonomiske beslutninger på vegne av virksomheten. Kurset retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor.

Sentrale tema er kostnads- og inntektsteori, nøkkeltall for økonomisk styring og kontroll inkl. bærekraftsmål, investeringsanalyser, økonomisk risiko, styring og metoder for beslutning, analysemetoder for vurdering av prosjekt og aktivitet mm. Fagansvarlig i kurset har bred erfaring som foreleser i næringslivet.

I tillegg inngår gjesteforelesere fra næringslivet på utvalgte tema: HR i økonomifunksjonen – en naturlig del av Beyond Budgeting ved Yngve Davidsen (Deloitte) og Bærekraftsrapportering og valg av KPI’er ved Carl-Emil Akselberg, rådgiver innenfor bærekraft og selskapsrapportering (Revisorforeningen). Markedspraksis er allerede at anbudsrunder og finanseringstilbydere krever informasjon om bærekraft, og Akselberg vil forelese om hva virksomheter kan fokusere på mens vi venter på at bærekraftsrapporteringen blir lovbestemt.  

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha innsikt i- og kunne anvende bedriftsøkonomiske teorier
  • kunne anvende praktiske verktøy som bidrar til bedre beslutningstaking
  • kunne foreta økonomiske beregninger som danner grunnlag for å ta beslutninger
  • kunne foreta kritiske og etiske vurdering knyttet til økonomiske beslutninger   

Oppbygning

Tre samlinger á to dager med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning (Fronter). Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk, samt kjennskap til grunnleggende bedriftsøkonomi (tilsvarende BE-110, BE-111 eller liknende).

Studenter som mangler- eller har begrenset kunnskap om bedriftsøkonomiske- og finansielle emner anbefales å gjennomføre Forkurs i bedriftsøkonomi for Executive MBA-studenter.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene 

1. samling: to dager i februar
2. samling: to dager i mars
3. samling: to dager i april

Eksamen: 4 timers skriftlig skoleeksamen i  mai

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er dosent Terje Heskestad ved institutt for økonomi, Handelshøyskolen ved UiA. Heskestad har en doktorgrad i finansregnskap, og forsker bl.a. på finansregnskapets brukerrelevans og hvordan man kan gjøre finansiell rapportering mer relevant. Hans faglige interesser ligger innen finansregnskap og strategisk økonomistyring. I tillegg bidrar gjesteforelesere fra næringslivet på utvalgte tema.

Videre studier
Kurset kan tas som enkeltemne, eller inngå som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2024


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker