0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2022
Studiested
Kristiansand

Økonomisk styring i beslutningsprosesser retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons og teknologibaserte virksomheter i offentlig og privat sektor.

Sentrale tema i kurset er kostnads- og inntektsteori, nøkkeltall for økonomisk styring og kontroll, investeringsanalyser, økonomisk risiko, Lean, analysemetoder, prosjektbudsjett og prosjektregnskap mm. Foreleser i kurset har bred erfaring fra ulike næringslivsbedrifter.

Hva lærer du?

Du får: 

  • kunnskap om grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier
  • kunnskap om praktiske verktøy som bidrar til bedre beslutningstaking
  • ferdigheter til å foreta økonomiske beregninger som danner grunnlag for å ta beslutninger

Oppbygning

Tre samlinger á to dager med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning (Fronter). Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk, samt kjennskap til grunnleggende bedriftsøkonomi (tilsvarende BE-110, BE-111 eller liknende).

Studenter som mangler- eller har begrenset kunnskap om bedriftsøkonomiske- og finansielle emner anbefales å gjennomføre Forkurs i bedriftsøkonomi for Executive MBA-studenter.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene våren 2022

  1. samling: 2 dager i februar
  2. samling: 2 dager i mars
  3. samling: 2 dager i april

Eksamen: 4 timers skriftlig skoleeksamen i mai.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er dosent Terje Heskestad ved institutt for økonomi, Handelshøyskolen ved UiA. I tillegg inviteres gjesteforelesere fra næringslivet.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2021


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker