Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Trenger du formell kompetanse i å undervise voksne i norsk som andrespråk? 

Ved Universitetet i Agder kan du ta et fleksibelt deltidsstudium på 30 studiepoeng som gir deg kompetanse i å undervise i norsk som andrespråk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere.

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng og tilbys i vår- og høstsemesteret 2024. Det er lagt opp til både nettbaserte og fysiske samlinger.  

Studiet er finansiert av Kompetanse Norge. Les mer om stipend- og vikarordningen her.

Hva lærer du

Studiet gir deg kompetansen til å:

 • møte varierte utfordringer og muligheter knyttet til opplæring av flerspråklige deltakere
 • reflektere over egen praksis og antagelser
 • vurdere og treffe faglige begrunnede valg
 • anvende teoretisk kunnskap under praktisk læringsarbeid
 • tilrettelegge og tilpasse opplæringen ut fra innlærerens kompetanse og tidligere erfaringer
 • tilrettelegge for voksne innlæreres utvikling av grunnleggende lese- og skriveferdigheter

Oppbygging

Begge emner består av tre nettbaserte samlinger og to fysiske samlinger på campus Kristiansand.

Detaljert emnebeskrivelse

 1. semester: NO-919 Innføring i norsk som andrespråk for voksenopplæring   
 2. semester: NO-920 Opplæring i norsk som andrespråk for voksenopplæring  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Søker må arbeide i kommunal eller fylkeskommunal voksenopplæring med undervisning av voksne innvandrere i norsk etter integreringsloven. 

Det anbefales at søker har 30 studiepoeng i norsk eller et annet språkfag, men det er ikke et krav.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Kompetanse Norge og er derfor uten studieavgift, men du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden.

Datoer for samlinger våren 2024

 1. samling (fysisk): 25. januar kl. 10.15-16.00 og 26. januar kl. 9.15-15.00
 2. samling (digital): 15. og 16. februar kl. 10.00-15.00 (asynkrone og synkrone aktiviteter)
 3. samling (digital): 14. og 15. mars kl. 10.00-15.00 (asynkrone og synkrone aktiviteter)
 4. samling (fysisk): 18. april kl. 10.15- 16.00 og 19. april kl. 9.15-15.00
 5. samling (digital): 23. og 24. mai kl. 10.00-15.00 (asynkrone og synkrone aktiviteter)

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember


"Først til mølla"-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no