Norsk 2 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Norsk 2 retter seg mot lærere som underviser på 5. - 10. trinn og som har 30 sp norsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi læreren en solid bakgrunn i tradisjonelle fagemner innen språk og litteratur og gi en oppdatering på sentrale felt i faget, som har vært i særlig utvikling de senere årene.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi læreren økt kompetanse innenfor

 • lesing og skriving i skolen og i kulturen
 • ungdomslitteratur og ungdomsspråk
 • medietekster for ungdom og adaptasjon
 • sammensatte tekster
 • tekstskaping i ulike sjangre og medium
 • språkendring og talemålsforhold
 • nyere språkhistorie
 • norsk som andrespråk og flerspråklighet
 • voksenlitteratur fra samtida og litteraturhistorisk oversikt
 • relevante litteraturteoretiske perspektiver

Oppbygging

Undervisningen er samlingsbasert med tre samlinger ved UiA hvert semester.

Den nettbaserte delen av studiet blir lagt opp med videooverførte forelesninger og med presentasjon av ulike typer skriftlig materiale. Studentene leverer og får respons på oppgaver, som blant annet skal knyttes til ulike former for utprøving på egen skole. Den digitale læringsplattformen Fronter, blir brukt i den nettbaserte delen av studiet. Det blir også etablert en bloggplattform for faglig kommunikasjon.

Detaljert studiebeskivelse:

 1. semester: NO-910 Norsk 2-A. Skriftlig kommunikasjon, tekst og fagdidaktikk 
 2. semester: NO-911 Norsk 2-B. Litteratur, talemål og språkkultur i en skolekontekst 

Studiet har avsluttende eksamen hvert semester.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Bestått norsk 1 (30 sp) eller tilsvarende. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Undervisning høsten 2017

Torsdag og fredag kl. 09.15-16.00 i uke 35, 39 og 44.
Med forbehold om endringer.

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat er åpen man- fre fra 10 - 14 evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

- Morgendagens skole starter med dagens lærere

- De nye faglige kravene som stilles til nyutdannede lærere angår også oss som allerede er lærere. Selv trengte jeg mer tyngde i norskfaget.

Gro-Marit Øia

Kontaktlærer på 8. trinn på Stuenes skole

Send studiet på mail