Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Norsk 2 (5.-10.trinn)

Norsk 2 retter seg mot lærere som underviser på 5. - 10. trinn og som har 30 sp norsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi læreren en solid bakgrunn i tradisjonelle fagemner innen språk og litteratur og gi en oppdatering på sentrale felt i faget, som har vært i særlig utvikling de senere årene.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi læreren økt kompetanse innenfor

 • lesing og skriving i skolen og i kulturen
 • ungdomslitteratur og ungdomsspråk
 • medietekster for ungdom og adaptasjon
 • sammensatte tekster
 • tekstskaping i ulike sjangre og medium
 • språkendring og talemålsforhold
 • nyere språkhistorie
 • norsk som andrespråk og flerspråklighet
 • voksenlitteratur fra samtida og litteraturhistorisk oversikt
 • relevante litteraturteoretiske perspektiver

Oppbygning

 Hvert semester (høst og vår) organiseres det tre fysiske samlinger på 1-2 dager, i Kristiansand. Det er krav om 80% oppmøte på disse samlingene studiet sett under ett.

Studentene leverer og får respons på oppgaver, som blant annet skal knyttes til ulike former for utprøving på egen skole. Læringsplattformen, Canvas, blir brukt til dette formålet. Det blir også etablert en bloggplattform for faglig kommunikasjon / oppgaveinnlevering. Studiet inneholder også digitale moduler med skriftlig/visuelt materiale som utdyper og supplerer pensum. 

Samlinger høsten 2023:

 • 31. august - 1. september
 • 25. - 26. september
 • 30. - 31. oktober  

Detaljert emnebeskrivelse:

 1. semester: NO-910 Norsk 2-A. Skriftlig kommunikasjon, tekst og fagdidaktikk 
 2. semester: NO-911 Norsk 2-B. Litteratur, talemål og språkkultur i en skolekontekst 

Hvert emne har avsluttende eksamen ved semesterslutt.  

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Bestått norsk 1 (30 sp) eller tilsvarende. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like