0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Norsk 2 (5.-10.trinn)

Norsk 2 retter seg mot lærere som underviser på 5. - 10. trinn og som har 30 sp norsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen skal gi læreren en solid bakgrunn i tradisjonelle fagemner innen språk og litteratur og gi en oppdatering på sentrale felt i faget, som har vært i særlig utvikling de senere årene.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi læreren økt kompetanse innenfor

 • lesing og skriving i skolen og i kulturen
 • ungdomslitteratur og ungdomsspråk
 • medietekster for ungdom og adaptasjon
 • sammensatte tekster
 • tekstskaping i ulike sjangre og medium
 • språkendring og talemålsforhold
 • nyere språkhistorie
 • norsk som andrespråk og flerspråklighet
 • voksenlitteratur fra samtida og litteraturhistorisk oversikt
 • relevante litteraturteoretiske perspektiver

Oppbygning

Undervisningen er samlingsbasert med tre samlinger ved UiA hvert semester.

Den nettbaserte delen av studiet blir lagt opp med videooverførte forelesninger og med presentasjon av ulike typer skriftlig materiale. Studentene leverer og får respons på oppgaver, som blant annet skal knyttes til ulike former for utprøving på egen skole. Den digitale læringsplattformen Canvas, blir brukt i den nettbaserte delen av studiet. Det blir også etablert en bloggplattform for faglig kommunikasjon.

Samlinger høst 2020

Torsdag 3. september - fredag 4. september kl. 9-16
Torsdag 24. september - fredag 25. september kl. 9-16
Torsdag 29. oktober - fredag 30. oktober kl. 9-16

6 timers skoleeksamen: fredag 18. desember klokka 9-15

Med forbehold om endringer.

Detaljert emnebeskrivelse:

 1. semester: NO-910 Norsk 2-A. Skriftlig kommunikasjon, tekst og fagdidaktikk 
 2. semester: NO-911 Norsk 2-B. Litteratur, talemål og språkkultur i en skolekontekst 

Hvert emne har avsluttende eksamen ved semesterslutt.  

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Bestått norsk 1 (30 sp) eller tilsvarende. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2020

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like