Norsk 1 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Norsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i norsk, på 5.-10. trinn og som har mindre enn 30 sp norsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen tar for seg emner innenfor språk og litteratur i en skolekontekst.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi læreren økt kompetanse innenfor:

  • ungdomslitteratur og relevant litteraturteori
  • lese- og skriveteorier
  • språket som system
  • elevens muntlige språkbruk
  • nordiske språk
  • flerspråklighet og norsk som andrespråk
  • normene for bokmål og nynorsk
  • litteraturhistorie

Oppbygging

Undervisningen er samlingsbasert med tre samlinger av to dager hvert semester. Mellom samlingene skal studentene arbeide med ulike typer arbeidskrav.

Detaljert studiebeskrivelse:

  1. semester: NO-915 Norsk 1-A. Grunnleggende språk- og litteraturkunnskap i en skolekontekst
  2. semester: NO-916 Norsk 1-B. Språk og litteraturkunnskap i en skolekontekst

Hvert emne har avsluttende eksamen ved semesterslutt.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar til 1. mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail