0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Norsk 1 (5.-10.trinn)

Norsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i norsk, på 5.-10. trinn og som har mindre enn 30 sp norsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen tar for seg emner innenfor språk og litteratur i en skolekontekst.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi læreren økt kompetanse innenfor:

  • ungdomslitteratur og relevant litteraturteori
  • lese- og skriveteorier
  • språket som system
  • elevens muntlige språkbruk
  • nordiske språk
  • flerspråklighet og norsk som andrespråk
  • normene for bokmål og nynorsk
  • litteraturhistorie

Oppbygning

Undervisningen er samlingsbasert med tre samlinger av to dager hvert semester. Mellom samlingene skal studentene arbeide med ulike typer arbeidskrav.

Detaljert studiebeskrivelse:

  1. semester: NO-915 Norsk 1-A. Grunnleggende språk- og litteraturkunnskap i en skolekontekst
  2. semester: NO-916 Norsk 1-B. Språk og litteraturkunnskap i en skolekontekst

Hvert emne har avsluttende eksamen ved semesterslutt.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisning høsten 2019

Tidspunkt for samlinger: 09.15-16.00

1. samling: Uke 35, mandag 26. og tirsdag 27. august

2. samling: Uke 39, mandag 23. og tirsdag 24. september

3. samling: Uke 43, torsdag 24. og fredag 25. oktober

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1.februar til 1.mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail