Norsk 1 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Norsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i norsk, på 5.-10. trinn og som har mindre enn 30 sp norsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen tar for seg emner innen for språk og litteratur i en skolekontekst.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi læreren økt kompetanse innenfor:

  • ungdomslitteratur og relevant litteraturteori
  • lese- og skriveteorier
  • språket som system
  • elevens muntlige språkbruk
  • nordiske språk
  • flerspråklighet og norsk som andrespråk
  • normene for bokmål og nynorsk
  • litteraturhistorie

Oppbygging

Undervisningen er samlings- og nettbasert med tre samlinger hvert semester.

Den nettbaserte delen av studiet blir lagt opp med videooverførte forelesninger og med presentasjon av ulike typer skriftlig materiale. Studentene leverer og får respons på oppgaver, som blant annet skal knyttes til ulike former for utprøving på egen skole. Den digitale læringsplattformen Fronter, blir brukt i den nettbaserte delen av studiet. Det blir også etablert en bloggplattform for faglig kommunikasjon.

Detaljert studiebeskrivelse:

  1. semester: NO-915 Norsk 1-A. Grunnleggende språk- og litteraturkunnskap i en skolekontekst
  2. semester: NO-916 Norsk 1-B. Språk og litteraturkunnskap i en skolekontekst

Studiet har avsluttende eksamen hvert semester.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Undervisning høsten 2017

Mandag og tirsdag kl. 09.15-16.00 i uke 35, 39 og 44.
Med forbehold om endringer.

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på   Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat er åpen man- fre fra 10 - 14 evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail