0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er del av programmet Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Norsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i norsk, på 5.-10. trinn og som har mindre enn 30 sp norsk i fagkretsen sin.

Videreutdanningen tar for seg emner innenfor språk og litteratur i en skolekontekst.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi læreren økt kompetanse innenfor:

  • ungdomslitteratur og relevant litteraturteori
  • lese- og skriveteorier
  • språket som system
  • elevens muntlige språkbruk
  • nordiske språk
  • flerspråklighet og norsk som andrespråk
  • normene for bokmål og nynorsk
  • litteraturhistorie

Oppbygging

Undervisningen er samlingsbasert med tre samlinger av to dager hvert semester. Mellom samlingene skal studentene arbeide med ulike typer arbeidskrav.

Detaljert studiebeskrivelse:

  1. semester: NO-915 Norsk 1-A. Grunnleggende språk- og litteraturkunnskap i en skolekontekst
  2. semester: NO-916 Norsk 1-B. Språk og litteraturkunnskap i en skolekontekst

Hvert emne har avsluttende eksamen ved semesterslutt.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og minimum 60 sp tilleggsutdanning. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på  Utdanningsdirektoratets nettsider.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1.februar til 1.mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail