Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023
Studiested
Kristiansand

Emnet gir innføring i grunnleggende kunnskap og ferdigheter i fysikk, kjemi og biologi for lærere som underviser i naturfag i grunnskolen (5-10). Varierte og utforskende undervisningsmetoder anvendes ute i felt og inne i klasserommet.

Studiet går over tre semestre og er samlingsbasert med 2 samlinger hvert semester. Mellom samlingene legges det opp til arbeid i form av praktisk utprøving i egen klasse.

Hva lærer du?

 • Å forstå og anvende grunnstoffenes periodesystem
 • Å forstå og anvende partikkelmodellen
 • Oppbygging, navnsetting og egenskaper til vanlige kjemiske stoffer og kjemiske reaksjoner
 • Å bruke varierte og utforskende arbeidsmåter i naturfag
 • Utvikle og anvende relevante modeller for å forklare naturfaglige fenomener
 • Å anvende regning i naturfag
 • Å anvende kunnskap om naturvitenskapens historie og utvikling 
 • Å anvende kunnskap om biologisk mangfold gjennom artskunnskap, klassifikasjon og evolusjon
 • Grunnleggende økologi og feltarbeid
 • Hvordan vårt verdensbilde utviklet seg fra antikken til i dag
 • Hvordan fysikere bruker matematikk til å beskrive virkeligheten
 • Å kunne forklare hverdagsfenomener knyttet til krefter, bevegelse og lys 

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.

Praktisk informasjon

Studiet er gratis. Semesteravgift tilkommer.

Undervisningsdatoer
Det legges opp til 6 fysiske samlinger á to dager totalt.

 • Første samling: 16.-17. februar 2023
 • Andre samling: 1.-2. juni 2023

Eksamen
Fremmøte på samlingene må være minimum 80% for å bli vurdert i emnet. Mappevurdering, bestått/ikke bestått