Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å lære mer om den teoretiske forståelsen av forholdet mellom mennesker og natur, og hvordan dette kan nyttiggjøres for å styrke velvære og helse?  I denne videreutdanningen lærer du blant annet hvordan du kan tilrettelegge for og gjennomføre naturbasert livsmestrings- og terapeutisk arbeid.

Målgruppen for denne videreutdanningen er sosial- og helsearbeidere, samt andre med bakgrunn i friluftsliv, pedagogikk og idrett.

Hva lærer du?

Du vil lære om:

 • relasjonen mellom menneske og natur, og rådende modeller som forklarer hvordan vårt velvære er knyttet til denne relasjonen
 • historiene og prinsippene til økofilosofi, økopsykologi, økoterapi og den norske friluftslivstradisjonen
 • grunnleggende prinsipper for menneskets psykologiske fungering, spesielt hva gjelder psykisk robusthet og forsvar mot uhelse
 • å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • relevant forskning på feltet. Hva vet vi og hva trenger vi å vite mer om?
 • hvordan man kan anvende kunnskaper og ferdigheter, og derigjennom tilrettelegge for naturbasert livsmestrings- og terapeutisk arbeid
 • miljømessige hensyn som må ivaretas i naturbasert arbeid
 • etiske utfordringene i naturbasert livsmestrings- og terapeutisk arbeid

Når du har gjennomført videreutdanningen skal du:

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagområdet, og arbeide selvstendig med praktisk problemløsning
 • kunne analysere sammensatte praktiske situasjoner, og på bakgrunn av dette velge ut, og gjennomføre relevant naturbasert livsmestrings- og terapeutisk arbeid

Innhold

 •  Samfunnsutvikling, livsstil og vårt forhold til miljø og natur
 • Forholdet mellom naturen og menneskets velvære og helse
 • Økofilosofi, økopsykologi, økoterapi og den norske friluftslivstradisjonen
 • Tilnærminger og valg i naturbasert livsmestrings- og terapeutisk arbeid
 • Tilretteleggerens roller
 • Gruppedynamikk
 • Hva fremmer og hva hemmer terapeutiske muligheter i naturen
 • Når plutselige terapeutiske muligheter oppstår. Hvordan kjenne igjen og nyttiggjøre
 • Planlegging og gjennomføring av naturbasert livsmestrings- og terapeutisk arbeid
 • Etiske prinsipper og vurderinger
 • Forskning, evaluering, case-eksempler og perspektiver for fremtiden

Oppbygning

Det vil være 2 samlinger ved UiA Kristiansand og i naturområder på Agder. Det vil være både forelesninger, gruppearbeid, feltstudier med overnatting i naturen og individuelle studier.

Undervisningsdatoer står under Praktisk informasjon.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helsefag, sosialt arbeid, friluftsliv, pedagogikk eller idrett. Søker må ha minimum to års arbeidserfaring, hvorav minst ett år må være relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Løpende opptak

Denne videreutdanningen har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når videreutdanningen er full.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

For deg som ikke oppfyller de formelle opptakskravene

Vi åpner opp et svært begrenset antall plasser for deg som ikke oppfyller de formelle opptakskravene. Du vil kunne delta på tilbudet som kursdeltaker. Som kursdeltaker vil du ikke få studentstatus eller studiepoeng, men du vil du motta et kursbevis etter gjennomført kurs.

Det er ønskelig at kursdeltakere har erfaring fra arbeid med mennesker innen rehabilitering eller helsefremming i naturen, og/eller brukererfaring fra lignende tjenester. Videre at kursdeltakere har erfaring som instruktør/veileder for mennesker i en friluftslivsarena. Ta kontakt med tone.l.brekka@uia.no eller solbjorg.helgesen@uia.no dersom dette kan være aktuelt.

Praktisk informasjon

Pris

Pris er kr. 22 000,-. Semesteravgift (pt kr 710/750 per semester) og pensumlitteratur kommer i tillegg. Utgifter til reise og mat til samling 2 dekkes av studenten. Overnatting på Bjørnevasshytta er inkludert i studieavgiften. På første samling må studenter som har behov for overnatting dekke dette selv.

Undervisningsdatoer høsten 2024

 •  Samling 1: Mandag 2. september – fredag 6. september, UiA Campus Gimlemoen i Kristiansand og nærliggende naturområder 
 • Samling 2: Mandag 14. oktober – fredag 18. oktober, Bjørnevasshytta i Setesdal Austhei

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • 80% tilstedeværelse på alle samlinger
 • Innleverte og godkjente refleksjonsoppgaver.
 • Tre refleksjonsoppgaver

Eksamen

Eksamensdatoer: 27. og 28. november.

Muntlig eksamen. Gradert karakter. Studenten får 30 minutter i forkant av eksamen til å forberede svar på to temaer fra studiet. Notater fra forberedelsene kan brukes men ingen andre hjelpemidler tillates. 

Med forbehold om endringer.

Dette sier studentene

Fra studentevaluering av videreutdanningen
Dersom du er interessert i utendørsterapi, så anbefaler jeg av hele mitt hjerte å ta dette studiet. Ikke bare vil du møte dyktige og engasjerte lærere, men du vil møte medstudenter som du kan dele naturbaserte opplevelser sammen med i praksis. Dette er like mye et praksisorientert studie som teoribasert. Etter å ha gjennomført dette studiet vil du opparbeide deg kompetanse og teoretisk tyngde, som vil gi deg trygghet med å jobbe terapeutisk utendørs. Det er også veldig spennende å være med på å utvikle et fagfelt som er relativt nytt i Norge. Det gir et mulighetsrom til å være med å påvirke.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. 

Antall plasser

20

Pris

kr 22.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like