0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Etter- og videreutdanningskurset Musikkundervisning – teknologi, akkompagnement og didaktikk retter seg primært mot lærere som underviser i musikk i grunnskolen og kulturskolen, som ønsker å kombinere sang med gitarakkompagnement og som vil som vil bruke teknologi som en del av musikkundervisningen.

Hva lærer du?

Forandringer i musikklivet og kulturlivet generelt krever nye tilnærminger til undervisning. I dette studiet har vi derfor fokus på musikk med utgangspunkt i Fagfornyelsen 2020 og i rammeplanen for kulturskolen Mangfold og fordypning 2016. Å være en god musikklærer forutsetter kunnskap om fagets intensjoner, praktiske ferdigheter innenfor digitale verktøy og på instrument, og innsikt i elevenes læreprosesser. Gjennom studiet skal studenten bli kjent med repertoarer og metoder som samsvarer med innholdet i læreplanene. Refleksjon omkring egen praksis står sentralt innenfor alle de tre fagområdene.

Fagfeltet musikkteknologi er i konstant utvikling og derfor er kunnskap om bruk av digitale verktøy til framføringer, komponering, innspillinger, redigering og miksing viktig for dagens musikklærere. I emnet Musikkteknologi i undervisningen legges det opp til at deltakerne får både teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer knyttet til muligheter og begrensninger ved bruk av musikkteknologiske verktøy. I emnet inngår drøftinger av musikkteknologiens egenart, og det jobbes også med bandsamspill.

Fagområdet Akkompagnement som inngår i emnet Sang og musikk i undervisningen, er sentrert omkring å mestre og å lede gitarakkompagnement i ulike sammenhenger. I dette inngår koordinasjon mellom gitarspill og sang tilpasset kjerneelementet utøve musikk. Studietilbudet fokuserer på at du som lærer skal bli komfortabel med god gitarteknikk og bruk av egen stemme. Fagområdet inkluderer arbeid med et elevtilpasset repertoar og metodiske tilnærminger til grunnleggende gitarspill for egne elever i skolens musikkundervisning eller kulturskolen. Sang vil alltid være viktig i all musikkopplæring og fagområdet vektlegger derfor utvikling av den enkelte som en trygg musikalsk leder, deltaker og inspirasjonskilde i samspillsituasjonen.

Den teoretiske overbygningen blir ivaretatt av fagområdet Musikkdidaktikk (inngår i emnet Sang og musikk i undervisningen). Blant temaene er skolens og kulturskolens samfunnsoppdrag, musikk og identitet, musikkopplevelse og kulturforståelse. Drøftinger, kollokviegrupper og to refleksjonsoppgaver inngår som arbeidskrav. Til den obligatoriske avsluttende prøve kan studenten velge et eget tema relatert til fagfeltet musikkpedagogikk. Faglærer gir veiledning i skriveprosessen.

Oppbygning

 • Studiet er både samlings- og nettbasert og har følgende oppbygging:
  • Det vil bli tre samlinger a 2 dager hvert semester der musikkteknologi, sang og musikk, samt didaktisk arbeid vil inngå.
  • Den nettbaserte delen av studiet blir lagt opp med veiledninger og nettdiskusjon via Zoom, Skype eller tilsvarende.
  • Dere vil få oppgaver som skal løses og leveres mellom samlingene.
  • På den digitale læringsplattformen vil du få oversikt over innholdet i kurset, litteratur og obligatoriske innleveringsoppgaver.
  • Avsluttende eksamen hvert semester  (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Detaljert studiebeskrivelse 

Høst 2020
Musikkteknologi i undervisningen

 • Emnet deles i to der fokusområdet i første semester vil være grunnkompet (trommer, bass, gitar og piano) mens en i andre semester utvider instrumentporteføljen og fokuserer mer på arrangement og tilrettelegging av musikk for et noe utvidet orkester (bakgrunnsvokal og stryke- og blåsestemmer). I begge semestrene gjøres dette gjennom bruken av Ipad og programmet GarageBand samt notasjonsprogrammet MuseScore. Det undervises også i grunnleggende musikkteori og en får en grunnleggende innføring i bruk av PA (musikkanlegg).

Sang og musikk i undervisningen 

 • Emnet består av to fag: Didaktikk og akkompagnement.
 • Akkompagnement deles i to hovedfokus: I første semester fokuserer undervisningen på utviklingen av god gitarteknikk med bruk av fingerspill og strumming-teknikk, i kombinasjon med sang. I andre semester vil fokuset være mer på formidling, trygghet i fremføringssituasjoner og metodiske grep til gitarundervisning for nybegynnere.

Vår 2021
Musikkteknologi i undervisningen, del 2 (MU-907)
Sang og musikk i undervisningen, del 2 (MU-909)

Opptakskrav

Ett av følgende tre kriterier for opptak må være oppfylt:

 • Lærerutdanning
 • Barnehagelærerutdanning med 60 studiepoengs tilleggsutdanning
 • Godkjent bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng i musikk

I tillegg må den som søker være tilsatt i en undervisningsstilling i undervisningsåret.

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2020

Uke 37:
Torsdag 10. september fra klokken 12:15 til 18:00
Fredag 11. september fra klokken 09:15 til klokken 15:00

Uke 41:
Torsdag 8. oktober fra klokken 12:15 til 18:00
Fredag 9. oktober fra klokken 09:15 til klokken 15:00

Uke 45:
Torsdag 5. november fra klokken 12:15 til 18:00
Fredag 6. november fra klokken 09:15 til klokken 15:00

Fagansvarlige for studiet/forelesere:
Førstelektor Tore Bråthen, førsteamanuensis Randi Margrethe Eidsaa og førstelektor (kval.) Marius L. Igland.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfristen er utvidet til 15. august 2020. 


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om opptak til studiet?

 Tlf: 38 14 15 64
 E-post: evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like