0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Etter- og videreutdanningskurset Musikkundervisning – teknologi, akkompagnement og didaktikk retter seg primært mot lærere som underviser i musikk i grunnskolen og kulturskolen, som ønsker å kombinere sang med gitarakkompagnement og som vil som vil bruke teknologi som en del av musikkundervisningen.

Hva lærer du?

Forandringer i musikklivet og kulturlivet generelt, krever konstant tilpasning til nye utfordringer.

Musikkundervisning forutsetter trygghet i faget, solid refleksjon rundt skolefaget musikk og god innsikt i musikkdidaktiske emner. Gjennom studiet skal studenten bli kjent med funksjonelle arbeidsformer, repertoar og metoder. Refleksjon omkring egen praksis og utvikling av undervisningsopplegg i musikk står sentralt i begge emnene. Gjennom utforskning, utprøving, erfaring og refleksjon utfordres studentene til innsikt og utvikling av sin egen kunnskap i faget og elevers musikalske læreprosesser og musikkopplevelse.

Musikkteknologi er et område hvor det skjer en rivende utvikling og fagfeltet bør integreres i undervisningen på en helt naturlig måte i tråd med den generelle teknologiske utviklingen i samfunnet. Kurset fokuserer på bruk av datamaskiner ved framføring av musikk, til komponering og som lydkilder og instrumenter, ulike innspillingsformer, redigering, miksing og ferdigstillelse av opptak. Emnet skal gi deltageren grunnleggende teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til muligheter og begrensninger ved bruk av musikkteknologiske verktøy. Det skal åpne for musikkteknologiens egenart, og muliggjøre en reflektert og kritisk holdning til bruk av musikkteknologi. Som en naturlig del av dette, jobbes det også med samspill av bandinstrumenter.

Deltagerne skal være i stand til å planlegge og gjennomføre undervisningssituasjoner hvor det anvendes musikkteknologiske verktøy etter at emnet er gjennomført. Studiet danner et grunnlag for undervisning i musikk på mellom- og ungdomstrinnet. UiA ønsker å være kompetansegivende på dette området og tilbyr videreutdanning hvor iPad i forhold til dataprogrammet Garage Band står i fokus.

Akkompagnement legger fokus på å mestre og lede gitarakkompagnement i ulike sammenhenger. I dette inngår koordinasjon mellom gitarspill og sang til bruk i skolen. Kurset fokuserer på at du som lærer skal bli komfortabel med god gitarteknikk og bruk av egen stemme igjennom elevtilpasset repertoar, samtidig som du vil få metodiske grep til å lære bort grunnleggende gitarspill til egne elever i skolen. Sang i skolen vil alltid være viktig og kurset legger vekt på mestring og utvikling av læreren som musikalsk leder, deltaker og inspirasjonskilde med gitaren i hendene.

Den teoretiske overbygningen blir ivaretatt av musikkdidaktikk hvor det blant annet arbeides med nyere innfallsvinkler til undervisning, læreplaner for musikkfaget og temaet musikk og identitet.

Oppbygning

Studiet er både samlings- og nettbasert og har følgende oppbygging:

 • Det vil bli tre samlinger på hver en dag hvert semester der musikkteknologi, sang og musikk, samt didaktisk arbeid vil inngå.
 • Den nettbaserte delen av studiet blir lagt opp med veiledninger og nettdiskusjon via Skype eller tilsvarende.
 • Dere vil få oppgaver som skal løses og leveres mellom samlingene.
 • På den digitale læringsplattformen vil du få oversikt over innholdet i kurset, litteratur og obligatoriske innleveringsoppgaver.
 • Avsluttende eksamen hvert semester (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Detaljert studiebeskrivelse (med forbehold om godkjenning i fakultetsstyret):
Høst 2019
Musikkteknologi i undervisningen

 • Emnet deles i to der fokusområdet i første semester vil være grunnkompet (trommer, bass, gitar og piano) mens en i andre semester utvider instrumentporteføljen og fokuserer mer på arrangement og tilrettelegging av musikk for et noe utvidet orkester (bakgrunnsvokal og stryke- og blåsestemmer). I begge semestrene gjøres dette gjennom bruken av Ipad og programmet GarageBand samt notasjonsprogrammet MuseScore. Det undervises også i grunnleggende musikkteori og en får en grunnleggende innføring i bruk av PA (musikkanlegg).

Sang og musikk i undervisningen 

 • Emnet består av to fag: Didaktikk og akkompagnement.
 • Akkompagnement deles i to hovedfokus: I første semester fokuserer undervisningen på utviklingen av god gitarteknikk med bruk av fingerspill og strumming-teknikk, i kombinasjon med sang. I andre semester vil fokuset være mer på formidling, trygghet i fremføringssituasjoner og metodiske grep til gitarundervisning for nybegynnere.

Vår 2020
Musikkteknologi i undervisningen, del 2 (MU-907)
Sang og musikk i undervisningen, del 2 (MU-909)

Opptakskrav

Ett av følgende tre kriterier for opptak må være oppfylt:

 • Lærerutdanning
 • Barnehagelærerutdanning med 60 studiepoengs tilleggsutdanning
 • Godkjent bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng i musikk

I tillegg må den som søker være tilsatt i en undervisningsstilling i undervisningsåret.

Praktisk informasjon

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fagansvarlige for studiet/forelesere:
Førstelektor Tore Bråthen, førsteamanuensis Randi Margrethe Eidsaa og førstelektor (kval.) Marius L. Igland.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2020

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om opptak til studiet?

 Tlf: 38 14 15 64
 E-post: evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like