Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Nettstudier

Videreutdanningen «Musikkundervisning på nettbrett» er et tilbud til lærere og andre som underviser i musikk i grunnskolen, i kulturskolen, den videregående skolen samt aktører knyttet opp mot det frivillige musikkliv.

Videreutdanningen passer for deg som både vil utvikle deg i arbeid med musikk og som ønsker å se på de mulighetene teknologien gir i ulike former for musikkundervisning. Med programvare som GarageBand for iOS eller Soundtrap for Chromebook er det enkelt å arrangere, komponere, ta opp og å dele din egen musikk med andre. Slik programvare kan også være et svært anvendelig pedagogisk verktøy når en underviser i musikk.

Kurset gir et godt grunnlag for å lære mer avansert musikkproduksjon, for eksempel gjennom programmet Logic Pro X.

Hva lærer du?

  • innføring i bruk av GarageBand for iPad eller Soundtrap for Chromebook (studentene velger selv)
  • innføring i ulike praktiske arrangeringsteknikker for band og ulike ensembler
  • innføring i bruk av samples
  • innføring i bruk av notasjonsprogrammet MuseScore (freeware) 
  • innføring i bruk av GarageBand for iPad eller Soundtrap for Chromebook som et pedagogisk verktøy

Oppbygning

Musikkundervisning for nettbrett er et 100% online kurs som foregår i læringsplattformen Canvas.

Undervisningen legges opp som online leksjoner. Hver leksjon består av skjermvideoer, forelesningsvideoer, oppgaver med tilhørende pensum. Til hver oppgave tilbys online en til en veiledning.

For spørsmål om studiets innhold, kontakt Tore Bråthen

Emnet gjennomføres på plattformen CANVAS og Skype.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Ett av følgende tre kriterier for opptak må være oppfylt:

  • Lærerutdanning
  • Barnehagelærerutdanning med 60 studiepoengs tilleggsutdanning
  • Godkjent bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng i musikk

Praktisk informasjon

Emnet består av online-leksjoner som vil være tilgjengelig for studenten i læringsplattformen Canvas når studenten har betalt semesteravgift og semesterregistrert seg.

Hver leksjon består av skjermvideoer, forelesningsvideoer og annet nødvendig pensum. I hver leksjon gis det oppgaver som må bestås. Til hver oppgave tilbys en-til-en digital veiledning. Studenten har 14 uker på å gjennomføre alle obligatoriske oppgaver. Når alle leksjoner er bestått mottar studenten eksamensoppgavene.

Betaling av semesteravgift til Studentsamskipnaden og semesterregistrering må gjøres innen fastsatt frist 1. september, for å få tilgang til læringsplattformen og for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 15. januar.


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

 

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like