0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Nettstudier

Med programvare som GarageBand for iOS eller Soundtrap for Chromebook er det enkelt å arrangere, komponere, ta opp og å dele din egen musikk med andre. Slik programvare kan også være et svært anvendelig pedagogisk verktøy når en underviser i musikk.

Etter- og videreutdanningskurset «Musikkundervisning på nettbrett» er et tilbud til lærere og andre som underviser i musikk i grunnskolen, i kulturskolen, den videregående skolen samt aktører knyttet opp mot det frivillige musikkliv. Kurset passer for den som både vil utvikle seg selv ift arbeid med musikk og som ønsker å se på de mulighetene teknologien tilbyr i ulike former for musikkundervisning.
Kurset gir et godt grunnlag for å lære mer avansert musikkproduksjon, for eksempel gjennom programmet Logic Pro X.

Hva lærer du?

  • innføring i bruk av GarageBand for iPad eller Soundgtrap for Chromebook (studentene velger selv)
  • innføring i ulike praktiske arrangeringsteknikker for band og ulike ensembler
  • innføring i bruk av samples
  • innføring i bruk av notasjonsprogrammet MuseScore (freeware) 
  • innføring i bruk av GarageBand for iPad eller Soundtrap for Chromebook som et pedagogisk verktøy

Oppbygning

Musikkundervisning for nettbrett er et 100% online kurs som foregår i læringsplattformen Canvas.

Undervisningen legges opp som online leksjoner. Hver leksjon består av skjermvideoer, forelesningsvideoer, oppgaver med tilhørende pensum. Til hver oppgave tilbys online en til en veiledning.

Emnet gjennomføres på plattformen CANVAS og Skype.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Detaljert emnebeskrivelse:

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Ett av følgende tre kriterier for opptak må være oppfylt:

  • Lærerutdanning
  • Barnehagelærerutdanning med 60 studiepoengs tilleggsutdanning
  • Godkjent bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng i musikk

Praktisk informasjon

Betaling av semesteravgift til Studentsamskipnaden og semesterregistrering må gjøres innen fastsatt frister 1. september og 1. februar, for å få tilgang til læringsplattformen og for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Emnet består av online leksjoner som gjøres tilgjengelig ved oppstart til den enkelte student. Hver leksjon består av skjermvideoer, forelesningsvideoer og annet nødvendig pensum. I hver leksjon gis det oppgaver som må bestås. Til hver oppgave tilbys en-til-en Skype veiledning. Den enkelte student har inntil 7 måneder å gjennomføre alle obligatoriske oppgaver. Når alle leksjoner er bestått mottar studenten eksamensoppgavene.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist 1. august

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like