Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023

Den modulbaserte videreutdanningen Musikk, kultur og helse er et skreddersydd studietilbud for helse- og sosialarbeidere, og deg med utdanning innen pedagogikk, medisin, sosiologi eller psykologi. Hensikten er å øke kunnskapen om og kompetanse i bruk av musikk og kulturtilbud i arbeid med sårbare grupper.

Videreutdanningen passer for deg som ønsker mer innsikt i hvordan deltakelse i musikk og kulturaktiviteter kan virke helsefremmende for ulike målgrupper. Innføringen i feltet musikk, kultur og helse skal legge grunnlag for refleksjoner rundt faglige problemstillinger og gi praktiske ferdigheter du kan bruke i ditt eget praksisfelt.

Studiet består av 3 moduler som tilbys som emner á 10 studiepoeng.

Våren 2023 tilbys Modul 3: Samarbeidsformer. Gjennom dette emnet vil studenten bli presentert for ulike musikk- og kulturprosjekter, og gjennom veiledning skal studenten settes i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere egne kulturelle tiltak i praksisfeltet.

Emnet er heldigitalt, og undervisningen gis som videoforelesninger, podkasts, digitale samlinger og individuell digital veiledning.

Hva lærer du

Emnet sikter på å kombinere elementer fra Modul I: Innføring (MU-913) og Modul II: Praktisk arbeid (MU-914). Studenten får innsikt i hvordan teoretisk kunnskap om musikk og kulturaktiviteter som helsefremmende arbeid på ulike måter kan brukes i praksis. Gjennom emnet vil studenten bli presentert for ulike musikk- og kulturprosjekter og settes i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere egne kulturelle tiltak i praksisfeltet.

Etter fullført emnet vil du:

  • ha innsikt i sammenhengen mellom musikk- og helsefaglig teori og praksis
  • ha kunnskap om hvordan man kan implementerekulturelle aktiviteter for aktuelle målgrupper
  • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere et kulturelt tiltak i praksisfelt
  • kunne reflektere over musikk og kulturaktiviteter som helsefremmende ressurs
  • kunne reflektere over faglige problemstillinger knyttet til egen praksis

Oppbygning

Emnet er heldigitalt. Undervisningsinnholdet består hovedsakelig av videoer og podcasts. I tillegg legges det inn noen digitale gruppemøter og veiledning. Videreutdanningen gjennomføres i hovedsak på plattformene Canvas og Zoom.

Undervisningsdatoer kommer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bestått Musikk, kultur og helse - Modul 2: praktisk arbeid.

Praktisk informasjon

Det er ingen studieavgift på denne videreutdanningen. Du må kun betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden på 740,- og dekke utgifter til pensumlitteratur.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?