Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10 (30)
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Den modulbaserte videreutdanningen Musikk, kultur og helse er et skreddersydd studietilbud for helse- og sosialarbeidere, og deg med utdanning innen pedagogikk, medisin, sosiologi eller psykologi. Hensikten er å øke kunnskapen om og kompetanse i bruk av musikk og kulturtilbud i arbeid med sårbare grupper. Videreutdanningen passer for deg som ønsker mer innsikt i hvordan deltakelse i musikk og kulturaktiviteter kan virke helsefremmende for ulike målgrupper. Innføringen i feltet musikk, kultur og helse skal legge grunnlag for refleksjoner rundt faglige problemstillinger og gi praktiske ferdigheter du kan bruke i ditt eget praksisfelt.

Studiet består av 3 moduler som tilbys som emner a 10 studiepoeng. Du kan velge å gjennomføre hele studietilbudet, eller avslutte etter hvert emne.

Vår 2022: Musikk, kultur og helse – Modul 1: Innføring (10 sp)

Høst 2022: Musikk, kultur og helse – Modul 2: Praktisk arbeid (10 sp)

Vår 2023: Musikk, kultur og helse – Modul 3: Samarbeidsformer (10 sp)

Emnet som går høsten 2022 er Musikk, kultur og helse – Modul 2: Praktisk arbeid (10 sp) og du må ha tatt Modul 1 eller tilsvarende for å komme inn på emnet.

 

Hva lærer du?

Emnet gir deg en innføring i musikalske samspillsformer og tilnærminger til å bruke musikk og kulturelle aktiviteter i ulike målgrupper. Du lærer metoder for stemmebruk, sang, enkel improvisasjon og aktiv musikklytting. I tillegg skal emnet gi grunnlag for refleksjon rundt hvordan disse metodene kan benyttes i ditt eget praksisfelt.

Etter fullført emne skal du:

  • ha kunnskap om ulike musikalske og kulturelle metoder til bruk i aktuelle målgrupper
  • kunne legge til rette for musikalsk og sosialt samspill
  • kunne beherske relevante arbeidsformer som inkluderer stemmebruk og musisering
  • kunne vurdere og begrunnebruk av musikk og kulturelle aktiviteter i praksisfeltet for ulike målgrupper

Oppbygning

Emnet er samlingsbasert med 2 fysiske samlinger på Campus Kristiansand i løpet av semesteret.

Samlinger:

  • 22.-24. september
  • 17.-19. november

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer, barnehagelærer), sosiologi eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. 

I tillegg kreves det at studenten har tatt Musikk, kultur og helse modul 1 eller tilsvarende introduksjonsemne.

Praktisk informasjon

Det er ingen studieavgift på denne videreutdanningen. Du må kun betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden på kr. 740 og dekke utgifter til pensumlitteratur. Reise og opphold ordner og dekker du også selv.

Samlinger:

  • 22.-24. september
  • 17.-19. november

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist: 15. august


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?