Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10 (30)
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Nettstudier

Den modulbaserte videreutdanningen Musikk, kultur og helse er et skreddersydd studietilbud for helse- og sosialarbeidere, og deg med utdanning innen pedagogikk, medisin, sosiologi eller psykologi. Hensikten er å øke kunnskapen om og kompetanse i bruk av musikk og kulturtilbud i arbeid med sårbare grupper. Videreutdanningen passer for deg som ønsker mer innsikt i hvordan deltakelse i musikk og kulturaktiviteter kan virke helsefremmende for ulike målgrupper. Innføringen i feltet musikk, kultur og helse skal legge grunnlag for refleksjoner rundt faglige problemstillinger og gi praktiske ferdigheter du kan bruke i ditt eget praksisfelt.

Studiet består av 3 moduler som tilbys som emner a 10 studiepoeng. Du kan velge å gjennomføre hele studietilbudet, eller avslutte etter hvert emne.

Vår 2022: Musikk, kultur og helse – Modul 1: Innføring (10 sp)

Høst 2022: Musikk, kultur og helse – Modul 2: Praktisk arbeid (10 sp)

Vår 2023: Musikk, kultur og helse – Modul 3: Samarbeidsformer (10 sp)

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i musikk- og helsefaglig praksis, og knytter musikk og kulturaktivitet til sentrale områder innenfor psykologi, spesialpedagogikk og helsearbeid.   

Etter fullført emne skal du   

  • ha kunnskap om sentrale teorier innenfor feltene; musikk, kultur, helse og livskvalitet  
  • ha kunnskap om hvordan musikk og kulturaktiviteter kan brukes helsefremmende innenfor utvalgte praksisfelt  
  • kunne redegjøre for sammenhenger mellom musikk, kultur, helse og livskvalitet  
  • kunne vurdere bruk av musikk og kulturelle aktiviteter som helsefremmende verktøy for ulike målgrupper i praksisfeltet  

Oppbygning

Emnet er heldigitalt. Undervisningsinnholdet består hovedsakelig av videoer og podcasts. I tillegg legges det inn noen digitale gruppemøter og veiledning. 

Videreutdanningen gjennomføres i hovedsak på plattformene Canvas og Zoom. 

Undervisningsdatoer
De digitale samlingene vil vare fra kl. 16.00-18.00 på følgende datoer:

Tirsdag 18. januar
Tirsdag 15. februar
Tirsdag 15. mars
Tirsdag 19. april
Tirsdag 3. mai

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer, barnehagelærer), sosiologi eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.  

Praktisk informasjon

Det er ingen studieavgift på denne videreutdanningen. Du må kun betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden på kr. 740 og dekke utgifter til pensumlitteratur. 

Undervisningsdatoer
De digitale samlingene vil vare fra kl. 16.00-18.00 på følgende datoer:

Tirsdag 18. januar
Tirsdag 15. februar
Tirsdag 15. mars
Tirsdag 19. april
Tirsdag 3. mai

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperioden er avsluttet.


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no