0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2021
Studiested
Desentralisert - Agder

Videreutdanningen Musikk – Gruppeundervisning for kulturskole- og grunnskolelærere, er for deg som underviser musikk i kulturskolen og/eller grunnskolen og ønsker praktiske og teoretiske innfallsvinkler til gruppeundervisning av små og store grupper. Musikk har en historisk sterk forankring i menneskets sosiale liv og fellesskap. Gruppeundervisning fremhever vesentlige sider ved musikken som er unike for denne undervisningsformen. Lær hvordan du kan bruke kroppen til å undervise noter og musikkteori igjennom fysisk aktiv læring (FAL) og hvordan du kan bruke tverrfaglige og prosjektbaserte tilnærminger til undervisningen. Kurset gir mulighet for å møte andre lærere, utveksle erfaringer og reflektere over egen praksis.  

Hva lærer du?

Videreutdanningstilbudet skal gi deg en bred forståelse av gruppeundervisningens egenart. Du får innblikk i teoretiske, praktiske og metodiske redskaper for å kunne planlegge og gjennomføre undervisning for små og store grupper, med fokus på blant annet gruppeprosesser, læringsstiler og elevsammensetninger.  

  • Pedagogikk med fokus på gruppeprosesser og læringstiler
  • Musikkdidaktikk
  • Metodikk med fokus på instrumentalopplæring og samspill
  • Ulike innfallsvinkler til gjennomføring av tverrfaglige prosjekter 

Oppbygning

Musikk – Gruppeundervisning for kulturskole- og grunnskolelærere er et samlingsbasert studium som foregår utenfor UiA sine lokaler. Det vil i løpet av semesteret bli avholdt fire samlinger fordelt over to dager. Undervisningen i emnet veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og studentpresentasjoner. 

Læringsplattformen CANVAS blir benyttet. 

Detaljer emnebeskrivelse legges snart ut. 

Opptakskrav

For å bli tatt opp på emnet må følgende krav være oppfylt: 

  • Minimum 30 studiepoeng i musikk 
  • 1. års praksis fra skole- eller kulturskolesektoren etter fullført utdanning 
  • Tilsatt i en undervisningsstilling i studieåret, slik at man kan ta utgangspunkt i egen praksis

«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert iht. opptakskrav. Svar på opptak sendes normalt i begynnelsen av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. 

Praktisk informasjon

Det er ingen studieavgift på denne videreutdanningen, men du må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. Detaljer om hvor og når undervisningen gjennomføres vil oppdateres. 

Fakta

Søknadsperiode

Åpner for søking fra 1. november 2020

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like