Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
40
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Nettstudier

Den Modulbaserte lederutdanningen i digital transformasjon er et studietilbud skreddersydd for ledere og mellomledere som har et ansvar eller tilknytning til digitalisering i offentlige og private virksomheter. Den modulbaserte lederutdanningen passer for deg som ønsker å styrke sin kompetanse innen digitalisering og digital transformasjon og er lagt opp som et fleksibelt og nettbasert studieløp som kan kombineres med arbeid.

Studietilbudet består av totalt 4 moduler som tilbys som selvstendige emner á 10 studiepoeng per emne (totalt 40 studiepoeng). Emnene vil tilbys enkeltvis fra perioden høst 2021 til juni 2023. Du velger selv om du vil ta ett eller flere emner.

Studiet er utviklet i samarbeid med Partnerprogrammet, og i samarbeid med IKT Norge, IKT AGDER, GCE NODE, Knowit Sør og Digin, har vi blitt tildelt midler. Dette er en del av regjeringens kompetansereform Lære hele livet, og er støttet av Kompetanse Norge.


For deg som ønsker å studere videre:
Emnene i den Modulbaserte lederutdanningen i digital transformasjon kan inngå som en del av et planlagt executive master i digitalisering ved UiA.

I første omgang vil to nye emner tilbys vår/høst 2023/24:

Disse emnene vil også kunne inngå som en del av det planlagte studiet "Executive master i digitalisering" som vil ha oppstart fra høsten 2024.

Emnene høsten 2023 og våren 2024 har ingen studieavgift, studieplasser er finansiert med støtte fra HK-dir. Utgifter knyttet til semesteravgift (kr.750,-) og pensum må påregnes.

Nærmere informasjon om emner og studietilbudet vil du finne lenket på denne nettsiden når det foreligger.

Det tas forbehold om oppstart gitt tilstrekkelig antall påmeldte.

Hva lærer du?

Den Modulbaserte lederutdanningen i digital transformasjon vil gi ledere og mellomledere et faglig, praktisk og metodisk grunnlag for å planlegge, gjennomføre og lede tiltak for digital transformasjon i private og offentlige virksomheter.

Den Modulbaserte lederutdanningen i digital transformasjon vil gi studentene kunnskap om hvordan digitalisering muliggjør nye strategier, omstillinger og forbedringer av arbeidsprosesser i virksomheter, samt gi innsikt i de etiske og juridiske rammene for digitalisering. Studentene vil i tillegg få praktiske ferdigheter om hvordan metoder og verktøy kan anvendes for å analysere, forbedre eller videreutvikle digitale virksomhetsprosesser.

Modul 1 og 2 vil ta for seg temaer som er spesielt knyttet til strategiske- og ledelsesmessige aspekter ved digital transformasjon (tilbys høst 2021 og vår 2022).

Modul 3 Data Science som strategisk verktøy vil gi deltakerne innsikt i hvordan forstå og anvende big data science i praksis. Målet er å gi studenter ferdigheter og verktøy for å kunne identifisere og løse problemstillinger gjennom strategisk bruk av eksisterende datasett i egen virksomhet.

Modul 4 Digitalisering og bærekraft skal gi studentene innsikt og ferdigheter til å lede eller bidra til digital transformasjon på en etisk, lovmessig måte samtidig som bærekraftshensyn ivaretas.

Oppbygning

Studietilbudet består av følgende emner:

Høst 2021 - Modul 1: Strategisk bruk av IKT (10 sp)

Vår 2022 - Modul 2: Digitalisering og bærekraft (10 sp)

Høst 2022 - Modul 3: Data Science som strategisk verktøy (10 sp)

Vår 2023 - Modul 4: Digitalisering og prosessledelse (10 sp)

Hvert emne i studietilbudet vil tilbys gjennom 2-3 nettbaserte samlinger med nettstøttet arbeid mellom samlingene.

Undervisningen vil bli gitt gjennom forelesninger, bruk av case og prosjekter fra deltakernes egne virksomheter, individuelle og gruppeoppgaver, m.m. Alle emnene benytter læringsplattformen Canvas, både til undervisning og informasjon.

Hvert emne har et totalt arbeidsomfang på 270 timer.

Opptakskrav

Opptakskravet til samtlige emner i den Modulbaserte lederutdanningen i digital transformasjon er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Begrenset antall plasser

Studietilbudet har begrenset antall plasser. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

Gå inn på det enkelte studietilbud for å søke.

Praktisk informasjon

Modul 1-4 har ingen studieavgift. Studieplassene til følgende moduler er finansiert med støtte fra Kompetanse Norge.

Emnene Cyber Security Management og Responsible AI som tilbys vår/høst 2023/24 har ingen studieavgift. Studieplasser er finansiert med støtte fra HK-dir. Utgifter knyttet til semesteravgift (kr.750,-) og pensum må påregnes. 

Videre studier

Emnene kan tas som enkeltemner eller inngå som del av den erfaringsbaserte mastergraden i digitalisering.

Fakta

Søknadsperiode

Se søknadsfrister på studiesiden for den enkelte modul.
 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no