0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Mobilitet, identitet og kulturell kompleksitet er et praktisk og relevant kurstilbud spesielt rettet mot ansatte i skole og barnehage. Kurset omhandler flerkulturelle problemstillinger og kompleksiteten i det å leve translokale liv med flerstedstilknytning, samt dens betydning for tilhørighet, identitet, fellesskap og utenforskap.

Kurset tar utgangspunkt i sosiologisk og antropologisk litteratur omkring flerstedstilknytning og retter fokus mot aktører i møte med strukturer, institusjoner og regelverk med eksempler relevante for skole og barnehage. Teorier om kjønn samt et utvidet likestillingsbegrep er gjennomgående.

Sentrale tema er mobilitet og translokalitet, kulturelle normer og praksiser. I tillegg belyses ulike måter å tenke omkring kjønn, barndom, oppdragelse og familieliv, forhandling og betydningen av moralske fellesskap, der for eksempel æresbegrepet vil kunne legge føringer for praksis. 

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du ha:

  • kunnskap om skolen- og barnehagens rolle i det flerkulturelle samfunn
  • bred kunnskap om translokale liv og mobilitetsbegrepet
  • utviklet kunnskap om flerstedstilknytning og hvordan dette kan påvirke skole/barnehagehverdagen
  • bred kunnskap om sammenhenger mellom sted, identitet og mobilitet og hvordan dette kan påvirke hverdagen i skoler og barnehager
  • utviklet kunnskap om hvordan forstå mekanismer for inkludering og ekskludering
  • bred forståelse av hvordan moralske fellesskap forhandles, for eksempel gjennom å forstå æreskultur og hvordan denne kan komme til uttrykk
  • kunnskap om teorier for likestilling i et mangfoldsperspektiv i skole/barnehage
  • ferdigheter til å løse dagligdagse situasjoner knyttet til likestilling, tilhørighet og kulturell kompleksitet i klasserom/barnehage

Oppbygning

Kurset gjennomføres med tre samlinger a to dager innenfor et semester.

Undervisningen i kurset gis gjennom forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene.
Det legges vekt på stor grad av egenaktivitet og deltakelse med utgangspunkt i erfaringsutveksling fra deltakernes egen arbeidsplass.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Treårig bachelorgrad eller tilsvarende pluss to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk samt kunnskap tilsvarende innhold i emnet SV-920 Flerkulturell forståelse.

Praktisk info

Kurset retter seg mot deg som arbeider med flerkulturelle problemstillinger i offentlig og privat virksomhet generelt, og skole og barnehage spesielt.

Kurset er finansiert av interne satsingsmidler og gratis for deg som deltaker. Du betaler kun lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. Det er begrenset antall plasser på kurset. 

Samlinger høsten 2020

Datoer for samlingene kommer.

Fagansvarlig og forelesere i kurset er instituttleder Hanne Sortevik Haaland og førsteamanuensis Hege Wallevik, begge ved Institutt for Global Utvikling og Samfunnsplanlegging (IGUS).

Mulig påbygging

SV-920 Flerkulturell forståelse, 15 studiepoeng

Fakta

Søknadsperiode

Settes opp etter avtale.

Kontakt oss for interesse.

Antall plasser

Begrenset

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like