0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Denne videreutdanningen er en del av kunnskapsdepartementets strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere, som skal gi yrkesfaglærere den kompetansen de trenger for å undervise i et arbeidsliv i utvikling. Ønsker du å delta på emner gjennom denne ordningen må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Emnet retter seg mot yrkesfaglærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Emnet gir en grundig innføring i de utfordringer og muligheter som ligger i det å undervise en sammensatt elevgruppe. Tema som belyses i emnet er elev/læreforutsetninger, tilpasset og differensiert opplæring, ulike undervisningsmetoder og vurdering av undervisning og læring.

Hva lærer du?

Yrkesfaglæreren skal lære å

  • se utfordringer og muligheter i sammensatte elevgrupper
  • forstå begrunnelsene for tilpasset opplæring
  • motivere elever til læring og yrkesutøvelse
  • praktisere tilpasset og differensiert opplæring
  • variere opplæring med metoder som fremmer læring
  • ta ansvar for at elevene møter varierte undervisningsmetoder
  • ha et reflektert forhold til den doble yrkesfaglærerrollen
  • vurdere suksesskriterier for tilpasset og inkluderende opplæring

Oppbygning

Høsten 2020 er det to fysiske samlinger og én nettbasert, og våren 2021 ha én fysisk samling og én nettbasert. Hver samling vil ha 10 undervisningstimer. Det er videre lagt opp til tre mellomperioder mellom samlingene hvor studentene skal arbeide med individuelle oppgaver knyttet til gjennomgått og kommende fagstoff.

Første fysiske samling: 22. oktober 16.15 - 20.00 og 23. oktober 09.15 - 15.00.
Første nettsamling: 20. november.
Andre fysiske samling: 21. januar 16.15 - 20.00 og 22. januar 09.15 - 15.00.
Andre nettsamling: 19. februar.
Tredje fysiske samling: 25. mars 16.15 - 20.00 og 26. mars 09.15 - 15.00.

Med forbehold om endringer

Emnet avsluttes med en individuell muntlig eksamen. 

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Les om hvordan du oppnår generell studiekompetanse på grunnlag av høyere utdanning her.

Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Praktisk info

Emnet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og har derfor ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790.

Det oppfordres til at flere fra samme skole deltar.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2020

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like