0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Dette kurset inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere.

Kurset retter seg mot yrkesfaglærere som underviser i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Kurset gir en grundig innføring i de utfordringer og muligheter som ligger i det å undervise en sammensatt elevgruppe. Tema som belyses i emnet er elev/læreforutsetninger, tilpasset og differensiert opplæring, ulike undervisningsmetoder og vurdering av undervisning og læring.

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Les om hvordan du oppnår generell studiekompetanse på grunnlag av høyere utdanning her.

Søkere må være ansatt i videregående skole og undervise i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Oppbygning

Kurset er samlingsbasert med totalt fem samlinger over to dager. Hver samling vil ha 10 undervisningstimer. Det er videre lagt opp til tre mellomperioder mellom samlingene hvor studentene skal arbeide med individuelle oppgaver knyttet til gjennomgått og kommende fagstoff.

Undervisning høsten 2019:
Uke 38, 46 og 49
Torsdag kl. 16.15-20.00 og fredag kl. 09.15-15.00
Med forbehold om endringer.

Emnet avsluttes med en individuell muntlig eksamen. 

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Hva lærer du?

Yrkesfaglæreren skal lære å

  • se utfordringer og muligheter i sammensatte elevgrupper
  • forstå begrunnelsene for tilpasset opplæring
  • motivere elever til læring og yrkesutøvelse
  • praktisere tilpasset og differensiert opplæring
  • variere opplæring med metoder som fremmer læring
  • ta ansvar for at elevene møter varierte undervisningsmetoder
  • ha et reflektert forhold til den doble yrkesfaglærerrollen
  • vurdere suksesskriterier for tilpasset og inkluderende opplæring

Praktisk info

Kurset er finansiert av Utdanningsdirektoratet og har derfor ingen kursavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 790.

Det er et krav at minimum tre deltakere fra samme skole deltar på kurset. Unntak kan gjøres for mindre skoler.

Fakta

Søknadsperiode

1.februar - 1.mars

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail