0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand/Oslo

Mestring av akutte kriser i arbeid med barn, unge og familier retter seg mot ansatte i statlige-, kommunale- og private virksomheter som arbeider med barn, unge og/eller familier i krise.

Aktuelle yrkesgrupper er: barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, politi, psykologer, pedagoger og andre.

Kurset har fokus på profesjonell håndtering av møte med barn, unge og familier i krisesituasjoner.

Sentrale tema i kurset er traumeforståelse, dilemma og grunnlag for valg, bevissthet og mestring av komplekse situasjoner, samhandling med kolleger og eksterne samarbeidspartnere, konstruktiv dialog, profesjonell utvikling m.m.

Kurset er utviklet i samarbeid med Barnevernvakten i Kristiansand. 

Hva lærer du?

Kurset gir deg

  • kunnskap om akuttarbeid med barn, unge og familier i et kompleksitetsperspektiv
  • kunnskap om smerteuttrykk hos barn, unge og familier i krise
  • kunnskap om nødvendige forutsetninger for profesjonell mestring av krisesituasjoner
  • grunnlag for refleksjon over egne erfaringer og hvordan dette påvirker ditt møte med barn, unge og familier i akutte kriser
  • kunnskap om utfordringer knyttet til samtale med barn i akutte kriser
  • kunnskap om sentrale dilemmaer og grunnlaget for beslutninger som tas i akutte kriser
  • kjennskap og erfaringer med tilnærminger som bidrar til egenmestring i akutte krisesituasjoner
  • kjennskap og erfaringer med tilnærminger for relasjonsbygging og ivaretakelse av barn, unge og familier i krise
  • kjennskap og erfaringer med dialog for tillitsbygging og samhandling med andre hjelpetjenester.

Oppbygning

Kurset gis på deltid, med to samlinger á tre dager innenfor et semester.
Samlingene gjennomføres i samarbeid med erfarne fagansatte i praksisfeltet.

Arbeidsform vil være kunnskapsformidling, trening og arbeid med egne dilemma/utfordringer i akuttarbeid samt litteraturstudie.

Det må påregnes stor egenaktivitet, både under samlingene og i selvstudiesammenheng. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Minimum tre års høyere utdanning (bachelorgrad) som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, sykepleier, politi eller annet relevant fagområde (jus, psykologi, pedagogikk mv).

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Faglig ansvarlig 
Randi Edland Kroken, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.
Gjesteforelesere.

Andre studier du kanskje vil like