Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
Deltid
Studiepoeng
15
Omfang
1 semester
Start
Etter avtale

Dette tilbudet har blitt gitt tidligere og kan tilbys grupper på forespørsel. Tilbudet kan ikke søkes på nå. For mer informasjon ta kontakt med administrativ kontaktperson (se høyremargen under)

Benytt sjansen til å øke din kompetanse om menneskerettigheter og psykisk helsevern.

Hva lærer du?

Etter du har gjennomført videreutdanningen skal du:

 • ha kunnskaper om menneskerettighetenes relevans for og anvendelse innen psykisk helsevern, særlig relatert til diskrimineringskonvensjonen (CRPD 2006)
 • ha kunnskaper om hva pasienter selv beskriver som hjelpsomt i prosessen mot bedring
 • kritisk vurdere kunnskapsgrunnlaget for ulike forståelsesmodeller for psykiske lidelser
 • kritisk vurdere hvordan menneskerettighetene blir ivaretatt i ulike praksiser
 • ha kompetanse til å utvikle praksiser i tråd med menneskerettighetene

 

Du vil lære om:

 • Menneskerettighetene fra 1948 og fremover – med særlig vekt på diskrimineringskonvensjonen (CRPD 2006)
 • Menneskerettigheter innen psykisk helsevern – utfordringer historisk og nåtidig
 • Psykiske lidelser – forståelse og behandling – historisk og nåtidig
 • Hva mener pasientene er til god hjelp? – om recovery og bedringsprosesser
 • Humant psykisk helsevern – utvikling av moralske forsvarlige praksiser
 • Samfunnsperspektiv, kontekst og etikk
 • Ny kunnskap – ny praksis. Veier til et nytt psykisk helsevern

Oppbygning

Undervisningen er samlingsbasert, og foregår som dialogbasert undervisning, studiebesøk, gruppearbeid, og individuelt arbeid. Det kan bli gitt arbeidsoppgaver for gruppearbeid mellom samlingene.

Forventet arbeidsomfang i emnet er 405 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bestått bachelorgrad i helse-, sosial- eller pedagogiske fag, og minimum ett års yrkespraksis fra direkte pasient/klientarbeid etter fullført utdanning.

Praktisk info

Eksamen:  

Prosjektoppgave i gruppe med etisk, juridisk eller helsefaglig vinkling. Gradert karakter. Karakter på gruppeeksamen er felles for hele gruppen. Individuell justerende muntlig eksamen der karakteren kan justeres opp eller ned med én karakter.

Se emnehefte for nærmere informasjon.

 

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Deltakelse i obligatorisk undervisning.
 • Gjennomføring av gruppearbeid

 

Pris:  lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt. kr. 595 pr. student) samt utgifter til litteratur.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale