Matematikk 1 fjernundervisning (1.-7. trinn) MOOC - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Nettstudier

Dette tilbudet er del av programmet "Kompetanse for kvalitet", Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver ved hjelp av stipend- eller vikarordning. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Studiet er nettbasert uten samlinger, men det legges opp til gruppearbeid over nett. Studiet tilbys av Universitetet i Agder i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen

Studiet passer for deg som har mindre enn 30 studiepoeng i matematikk, og ønsker undervisningskompetanse innenfor barnetrinnets hovedområder.

 

Hva lærer du?

En matematikklærer må selv beherske matematikkfaget og må kunne tilrettelegge undervisningen for læring. Studenten skal i dette kurset bli kjent med den systematiske oppbygningen av emnene tallforståelse, algebra, funksjonslære, geometri, statistikk og sannsynlighetsregning. Du skal kunne bruke digitale verktøy og ha kunnskap om IKT ressurser. Du skal kunne beherske utforskende aktiviteter, eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og generalisering innenfor kursets emner. Du skal kunne utvikle undervisningsopplegg og kunne reflektere rundt egen praksis.

Yrkesmuligheter og videre utdanning 
Studiet gir undervisningskompetanse i barnetrinnets hovedområder tall og algebra, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet. Ved endt studie er studentene kvalifiserte for Matematikk 2.

Gjennom samarbeidet med Kompetanse for kvalitet kan studenten fordype seg videre og derved kvalifisere seg for Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, master.

Oppbygging

1 semesterTallforståelse, algebra og funksjoner, 15 studiepoeng
2 semesterGeometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring, 15 studiepoeng

Hvert semester er delt inn i moduler i samsvar med læreplanens hovedområder. Hver modul er en kombinasjon av faglige og didaktiske læringsaktiviteter.

Arbeidsformer 

Studiet er nettbasert uten fysiske samlinger. Vi bruker læringsplattformen Canvas. Studiet legger opp til arbeid gjennom oppgaver, nettdiskusjoner, gruppearbeid og praksisrelaterte aktiviteter. Det forutsettes at deltakere har fast tilgang på en klasse der forskning rundt praksis kan utføres.

Vurderingsformer
Det benyttes mappeinnlevering.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning (inkludert BLU og FLU) eller utdanning innen spesialpedagogikk (min. 3-årig /180 sp). Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, skoleeier og studenten selv i form av bruk av egen tid. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Andre opplysninger 

Det er en forutsetning at deltakerne behersker standard IKT-verktøy og har jevn tilgang til datamaskin tilknyttet høyhastighetslinje.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Linn Flaten linn.flaten@uia.no  

Administrativt ansvarlige:

Victoria Belous, EVU – rådgiver mat-mooc@uia.no  
Trine Engeland, studieveileder matematikk mat-mooc@uia.no

Fakta

Søknadsperiode

1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

victorbe

Administrativ kontaktperson

trinee

Studieveileder matematikk

Relaterte saker

Send studiet på mail