0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Østre Agder, Kristiansand/Nettstudier

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Matematikk 1 (1.-7. trinn) Østre Agder

Er du matematikklærer i skolen i en av kommunene i Østre Agder? Underviser du eller ønsker du å undervise i matematikk på trinn 1-7?

Gjennom Kompetanse for kvalitet, får du som lærer i Arendal, Gjerstad, Grimstad, Froland, Vegårshei, Risør, Tvedestrand eller Åmli kommune, en unik mulighet til å ta videreutdanning i matematikk sammen med lærere fra din region.

Studiet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver ved hjelp av stipend- eller vikarordning, der UiA anbefaler sistnevnte. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Studiet er samlingsbasert, men det legges også opp til undervisning og diskusjon over nett og det inngår i hvert semester ett større arbeidskrav som er en didaktisk oppgave relatert til utprøving i praksis.

Studiet tilsvarer Matematikk 1, 30 sp, i Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7 (GLU) og grunnkurs i matematikk, 30 sp fra Allmennlærerutdanning (ALU). Studiet passer for deg som har mindre enn 30 studiepoeng i matematikk, og ønsker undervisningskompetanse i matematikk på trinnene 1-7 i skolen.

Hva lærer du?

En matematikklærer må selv beherske matematikkfaget og må kunne tilrettelegge undervisningen for elevers læring. Studenten skal i dette kurset bli kjent med den systematiske oppbygningen av emnene tallforståelse, algebra, funksjonslære, geometri, statistikk, sannsynlighetsregning og det legges vekt på begynneropplæringen i faget. Studenten skal kunne bruke digitale verktøy og ha kunnskap om digitale læringsressurser. Studenten skal kunne beherske utforskende problemløsende aktiviteter, eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og generalisering innenfor kursets emner. Studenten skal kunne utvikle undervisningsopplegg, kunne analysere og endre oppgaver og kunne reflektere rundt egen undervisningspraksis.

Yrkesmuligheter og videre utdanning

Studiet gir undervisningskompetanse i barnetrinnets hovedområder tall og algebra, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet. Ved endt studie er studenten kvalifisert for Matematikk 2.

Gjennom samarbeidet med Kompetanse for kvalitet kan studenten fordype seg videre og derved kvalifisere seg for Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, master.

Oppbygning

1 semester: Tallforståelse, algebra og funksjoner, 15 studiepoeng

2 semester: Begynneropplæring, geometri, statistikk og sannsynlighet, 15 studiepoeng

Endelig pensumliste publiseres under tilhørende emnebeskrivelsen senes 15 mai.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert med to samlinger i hvert semester.

Vi bruker læringsplattformen Canvas. Studiet legger opp til arbeid gjennom nettleksjoner i form av videoer, lesning, arbeidsoppgaver, refleksjon, nettdiskusjon og praksisrelaterte aktiviteter.

Det inngår to desentraliserte samlinger, hver samling går over to påfølgende dager. Emnene i hvert semester har et forventet arbeidsomfang på rundt 400 timer.

Det forutsettes at deltakere har fast tilgang på en klasse der praksisaktiviteter i tilknytning til faginnholdet kan utføres.

Vurderingsformer

Skriftlig og individuell muntlig eksamen med graderte karakterer.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning (inkludert BLU og FLU) eller utdanning innen spesialpedagogikk (min. 3-årig /180 sp).

Søkere må være ansatt i undervisningsstilling ved en skole i en av kommunene i Østre Agder.

Praktisk informasjon

Søkeprosessen

Søknad til Utdanningsdirektoratet
For denne videreutdanningen må du først søke om studieplass på Utdanningsdirektoratets nettside. Logg inn i portalen, velg videreutdanning for lærere, velg annet studietilbud og skriv Matematikk 1 1-7 Østre Agder under Navn på studietilbudet. Du skal ikke fylle ut beløp for studieavgift. Søknader som er godkjent av skoleeier, videresendes til UiA, som gjør det formelle opptaket til videreutdanningen.

Opptak ved UiA
Søkere som har fått plass på studiet, blir kontaktet av UiA og informert om opptaksprosessen. Du vil få detaljert informasjon om hvordan du skal registrere deg og hva du må dokumentere av utdanning.
Samtidig som du registrerer søknad hos Udir, søker du om støtteordning i studieåret.

Andre opplysninger

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, skoleeier og studenten selv i form av bruk av egen tid. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.
Det er en forutsetning at deltakerne behersker standard IKT-verktøy og har jevn tilgang til datamaskin tilknyttet høyhastighetslinje.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Per Arne Birkeland per.a.birkeland@uia.no

Administrativt ansvarlige:
Kari Elin Bratteland, EVU - prosjektleder kari.e.bratteland@uia.no
Kitty Bernadett Monostory, EVU - konsulent kitty.b.monostory@uia.no
Trine Engeland, studieveileder matematikk trine.engeland@uia.no,

Samlinger

Samlinger 2019 (nærmere informasjon om sted vil komme ved studiestart)

  • Uke 38: 19. og 20. september
  • Uke 44: 31.oktober og 1. november

Samlinger 2020 (nærmere informasjon om sted vil komme ved studiestart)

  • Uke 5: 30. og 31. januar
  • Uke 11: 12. og 13. mars

Fakta

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like