Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Denne videreutdanningen er en samlingsbasert videreutdanning for barnehagelærere i jobb. Spiseutvikling og spisevaner, kresenhet, medvirkning, matglede, sensorisk utforsking og helsefremmende, pedagogisk måltidspraksis står sentralt.

Utdanningen er også relevant for deltakere med mindre erfaring med fagområdet eller som arbeider i barnehager med matpakker, og inneholder mange tips til gjennomføring av måltidene. Møt andre barnehagelærere, del erfaringer og bli inspirert!
Undervisningen gir verktøy og inspirasjon som testes og realiseres i hverdagen mellom samlingene og bidrar til videreutvikling av barnehagens mat- og måltidspedagogiske praksis.

Videreutdanningen er forskningsbasert, i tråd med rammeplanen og Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltid, og er unik i Norge.

Hva lærer du?

Videreutdanningen gir en fordypning i hvordan måltider og mat i barnehagen kan bidra til helsefremming, måltidsglede, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Tema som helsefremmende kosthold, retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, spise- og smaksutvikling og Sapere-metoden står sentralt i videreutdanningen. Du vil lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert mat- og måltidspraksis i barnehagen.

Du vil få kunnskap om:

 •  hva slags kosthold som er helsefremmende
 • barns spise- og smaksutvikling og Sapere-metoden
 • nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen og hva det innebærer for det pedagogiske og helsefremmende arbeidet i barnehagen
 • pedagogiske måltid

Du vil få ferdigheter i:

 • å legge til rette for varierte måltid i barnehagen i samsvar med nasjonale føringer
 •  å planlegge hvordan mat og måltider kan innlemmes i barnehagens pedagogiske virksomhet for de ulike aldersgruppene
 • å formidle smaksopplevelser ved hjelp av sensoriske uttrykk og anvende Sapere-metoden i barnehagen

Du vil lære hvordan du:

 • kan være medvirkende og inspirerende sammen med barn i mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen
 • kan evaluere mat- og måltidspraksis i barnehagen

Oppbygning

Forelesninger
Det vil være fire samlinger à to dager. Det blir også arbeid med oppgaver relatert til egen arbeidsplass mellom samlingene. 

Arbeidsformer
På samlingene vil det være varierte arbeidsmåter som kan omfatte forelesninger, praktiske aktiviteter, gruppearbeid, fremlegg og refleksjonsoppgaver.

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning, bachelor. Barnehagelærerne må være i jobb i barnehage for å få gjennomført oppgavene i kurset.

Praktisk informasjon

Studentene må betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, pt kr 710/750,-

Undervisningsdager

 • 18. og 19. januar
 • 15. og 16. februar
 • 14. og 15. mars
 • 18. og 19. april

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Gradert karakter.

Eksamensdato 13. - 15. mai.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

 

Antall plasser

16

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no