0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
15
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

De fleste barn spiser tre måltider i barnehagen hver dag. Har du tenkt på at det kan bli mer enn 3000 måltider før skolestart? Hva som serveres og hvordan barnehageansatte forholder seg til mat og måltider vil ha stor innflytelse på barns spiseutvikling, helse og livskvalitet. Denne videreutdanningen gir deg kompetanseheving slik at du kan legge til rette for varierte måltider i barnehagen i samsvar med nasjonale føringer. Videreutdanningen vil også gi deg ferdigheter i å planlegge hvordan mat og måltider kan bli en del av barnehagens pedagogiske virksomhet.

Hva lærer du?

Videreutdanningen gir en fordypning i hvordan måltider og mat i barnehagen kan bidra til helsefremming, måltidsglede, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. Tema som helsefremmende kosthold, retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, spise- og smaksutvikling og Sapere-metoden står sentralt i videreutdanningen. Du vil lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert mat- og måltidspraksis i barnehagen.

Du vil få kunnskap om:

  •  hva slags kosthold som er helsefremmende
  • barns spise- og smaksutvikling og Sapere-metoden
  • nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen og hva det innebærer for det pedagogiske og helsefremmende arbeidet i barnehagen
  • pedagogiske måltid

Du vil få ferdigheter i:

  • å legge til rette for varierte måltid i barnehagen i samsvar med nasjonale føringer
  •  å planlegge hvordan mat og måltider kan innlemmes i barnehagens pedagogiske virksomhet for de ulike aldersgruppene
  • å formidle smaksopplevelser ved hjelp av sensoriske uttrykk og anvende Sapere-metoden i barnehagen

Du vil lære hvordan du:

  • kan være medvirkende og inspirerende sammen med barn i mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen
  • kan evaluere mat- og måltidspraksis i barnehagen

Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning, bachelor.

Oppbygging

Forelesninger

Det vil være fire samlinger à to dager. Det blir også arbeid med oppgaver relatert til egen arbeidsplass mellom samlingene. 

Samlingene våren 2020 blir torsdager og fredager i uke 4, 7, 11 og 17, med et lite forbehold om endring. 

Arbeidsformer

På samlingene vil det være varierte arbeidsmåter som kan omfatte forelesninger, praktiske aktiviteter, gruppearbeid, fremlegg og refleksjonsoppgaver.

 

Fakta

Søknadsperiode

 1. oktober - 1. desember


Gratis for barnehagelærere, 32 plasser


Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail