0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Vår 2022
Studiested
Kristiansand

 

Det åpnes opp for å søke på del 2 av Mat og helse 2 (Mat og entreprenørskap ER909). Første del (ERN908) gjennomføres høst 2021, og er ikke mulig å ta nå. 

Jobber du som lærer og ønsker mer formell utdanning innen faget Mat og helse? I denne videreutdanningen vil du lære mer om temaene Mat og identitet og Mat og entreprenørskap. Målgruppe for videreutdanningen er lærere. Videreutdanningen er samlings- og nettbasert. 

Jobber du som lærer 

Hva lærer du?

Mat og identitet

Etter at du har fullført dette emnet skal du:

 • ha kunnskap om særtrekk ved barn og unges matkultur og deres rolle som forbrukere på matområdet
 • kjenne til mat og måltiders symbolfunksjoner i ulike kulturer, og hvordan mat og måltider inngår i barn og unges identitetsutvikling og sosialisering
 • kjenne til prinsipper og strategier for implementering av helsefremmende kostholdstiltak i skolen og på andre arenaer der barn og unge oppholder seg
 • kunne gjennomføre og kommunisere underveisvurdering og sluttvurdering i skolefaget mat og helse og begrunne den vurderingen som er gjort
 • kunne vurdere ulike sider ved matens og måltidenes helsemessige, kulturelle og miljømessige dimensjoner for å kunne sette elevene i stand til å gjøre reflekterte matvarevalg
 • kunne iscenesette måltider innenfor ulike kulturelle og sosiale kontekster
 • kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til mat og helse
 • kunne bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kunne implementere styringsdokumenter som er relevante for undervisningen i mat og helse
 • kjenne til hvordan matvaresystemet påvirker forbrukernes mattilbud og handlingsmuligheter

Innhold

 • Helsefremmende kosthold blant barn og unge
 • Mat i forhold til livsstil, kultur og forbruk
 • Måltidet som sosial og kulturell arena
 • Kostholdsarbeid i skolen
 • Mat i naturen
 • Praktisk matlaging
 • Vurdering i mat og helse
 • Etiske problemstillinger knyttet til mat og helse

Mat og entreprenørskap

Etter at du har fullført dette emnet skal du:

 • ha kunnskap om råvarer og teknologi som er knyttet til tradisjon og innovasjon
 • kunne identifisere muligheter for samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv
 • kjenne til programområder i videregående opplæring som bygger på faget mat og helse i grunnskolen
 • kjenne til de valgfagene som henter elementer fra mat og helse
 • kunne bruke entreprenørskap som læringsstrategi
 • kunne anvende innovative ferdigheter til å skape og prøve ut nye produkter, og bruke disse ferdighetene i skapende arbeid med elever
 • kunne opprette, drive og avvikle en studentbedrift
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse
 • kunne planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter i mat og helse 

Innhold

 • Tradisjon og innovasjon
 • Samarbeid med næringslivet
 • Produktutvikling
 • Pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi
 • Programområder i videregående skole som bygger på mat og helse
 • Valgfag med elementer fra mat og helse
 • Forsknings- og utviklingsarbeid

Oppbygning

Videreutdanningen er samlings- og nettbasert. Undervisningen består av videoforelesninger, demonstrasjoner, oppgaver med og uten presentasjon, nettdiskusjon, bruk av digitale verktøy, praktisk matlaging og prosjektarbeid. 

Det er to 3-dagers samlinger i hvert semester. De starter onsdag kl. 10.15 og avsluttes fredag kl. 15.30. Samlingene høsten 2021 blir i uke 35 (1.- 3. september) og i uke 44 (3.- 5. november). Samlingene våren 2022 blir i uke 4 (26.-28. januar) og uke 12 (23.-25. mars). 

Videreutdanningen består av følgende to emner:

Opptakskrav

Minimum 180 studiepoeng innen lærerutdanning

Anbefalte forkunnskaper
Mat og helse 1 eller tilsvarende.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Det er ingen studieavgift. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden samt pensumlitteratur betales av studenten.

Undervisningsdatoer

Høst 2021 (ERN908): 

 • Uke 35 - 1., 2. og 3. september 
 • Uke 44 -  3., 4. og 5. november 

Vår 2022 (ERN 909):  

 • Uke 4 - 26., 27. og 28. januar
 • Uke 12  - 23., 24. og 25. mars

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Godkjent krav til obligatorisk deltakelse
 • Godkjent arbeidskrav beskrevet i semesterplanen

Eksamen

ERN908 – Mat og identitet
6 timers individuell hjemmeeksamen. Gradert karakter.

ERN909 –  Mat og entreprenørskap
Prosjektoppgave (individuell eller i gruppe med maks. tre studenter). Gradert karakter.

Lærere i skolen kan søke støtte til denne videreutdanningen. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist 1. desember

Antall plasser

12

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like