Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Helseledelse

Spesialisering for Master i ledelse

En gruppe studenter snakker sammen (foto)

Hva lærer du?

Master i ledelse - spesialisering i Helseledelse, gir deg gir deg kunnskap om ledelse, reformer og endring i helsetjenesten.

Spesialiseringen i Helseledelse gir deg innsikt i håndtering av endringsprosesser og endringsstrategier i helsetjenesten, nye styringsmodeller i helsetjenesten og gi deg praktisk kunnskap om ledelse i helsetjenesten. Spesialiseringen i Helseledelse tar for seg ulike perspektiver på endring, ulike forståelsesrammer for hvordan endringer skjer og ulike endringsmodeller for planlagt endring. Det vil også legges vekt på hvordan reformarbeid, endringer og nye betingelser påvirker ledelse og lederroller i helsetjenesten.

Spesialiseringen Helseledelse består av følgende to emner (20 studiepoeng):

ORG937 Ledelse og reformer i helsetjenesten
ORG936 Endringsledelse i helsetjenesten

Søknadsperioden for spesialiseringsemnene er høsten 2025 og våren 2026. Se mer om søknadsperiode på den enkelte studieside. 

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no.

Fakta

Pris

kr 13.000

Kr 13 000 pr 10 studiepoeng

Studiepoeng

20

Spørsmål om innholdet i spesialiseringen?