0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3,5 - 4,5 år
Studiepoeng
90
Omfang
Deltid
Start
Høst/vår
Studiested
Kristiansand

Oppstart høst

Oppstart vår

Masterprogrammet i ledelse er en fleksibel lederutdanning som retter seg mot deg som ønsker gode forutsetninger for å utføre effektivt lederskap i et arbeidsliv preget at stadig økte krav til utvikling, fornying og endring. Studiet er erfaringsbasert og gjennom dette stimuleres det til en vekselvirkning mellom forskningsbasert kunnskap og studentenes egne erfaringer. Studiet er skreddersydd for ledere og mellomledere i offentlig, privat og frivillig sektor og tilbys på deltid.

Du kan velge mellom hele seks ulike spesialiseringer. I tillegg får du tilbud om en ukes studieopphold i USA ved et av verdens ledende universitet. Du kan velge å søke opptak til hele masterstudiet (90 sp), eller du kan søke enkeltemner (10 sp). Du kan også søke om å få innpasset tidligere utdanning som del av ditt studium.

 

Hva lærer du?

Du får innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Du vil få et faglig, praktisk og metodisk grunnlag for å lede, planlegge, administrere og gjennomføre tiltak, både i offentlige og private virksomheter. Du lærer å utforme undersøkelser samt å ta i bruk samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Gjennom studiet utvikler du praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform, og du får en dypere innsikt innen valgte spesialiseringsretning.

Jobbmuligheter

Det erfaringsbaserte masterstudiet i ledelse gir deg grunnlag for lederstillinger i offentlig, privat og frivillig sektor, og du får grunnleggende kompetanse for å arbeide med omstillingsarbeid i organisasjoner.

Ved gjennomført og bestått studium tildeles graden Master i ledelse.

Oppbygging

Felles obligatoriske emner (40 studiepoeng)

Spesialiseringer (20 studiepoeng)

Masteroppgave (30 studiepoeng)

Masteroppgaven er et forskningsarbeid hvor problemstillinger belyses med utgangspunkt i teoretisk kunnskap tilegnet gjennom studiet og ved hjelp av egnede vitenskapelige metoder. I masteroppgaven undersøkes problemstillinger knyttet til prosjekter eller utfordringer i egen arbeidsplass, eller problemstillinger knyttet til andre relevante tema som angår arbeidsplassen.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Studiet har opptak både høst og vår. 

Oppstart høst
Søk opptak fra 1. mars.

Oppstart vår
Søk opptak fra 1. oktober.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Organisering og gjennomføring

Studiet tilbys på deltid, med et kurs/emne a 10 studiepoeng pr. semester. Alle emner som inngår i studiet kan tas som enkeltkurs (unntak: masteroppgaven)..

Undervisningen i studiet gis som samlinger à 2-3 dager innenfor ett semester. Arbeidsform er forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case, samt nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand, enkelte kurs/emner tilbys i Oslo.

Internasjonalisering

Som en del av UiAs samarbeidsavtale med UC Berkeley vil du som student på Master i ledelse få tilbud om en ukes studieopphold ved UC Berkeley. Ukesamlingen foregår på campus Berkeley og gjennomføres med faglige ansatte fra begge institusjoner.

Annen praktisk informasjon

Studiet har en studieavgift på kr. 13 000,- pr. 10 studiepoeng.

Lokalt opptak ved UiA to ganger i året
Studiestart om høsten: søknadsperiode starter 1. mars
Studiestart om våren: søknadsperiode starter 1. oktober

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1. mars til 30. juni.

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt, senest 30. juni 2018.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Tidligere masteroppgaver

Garanterer faglig utvikling

Jeg garanterer faglig utvikling for alle som tar master i ledelse ved UiA.

Geir Iversen

Politioverbetjent i Agder politidistrikt

Slik blir du en god leder

Med Master i ledelse blir man utrustet med verktøy som gjør det lettere å møte nye utfordringer i arbeidshverdagen. Jeg har allerede blitt en mye bedre leder av å benytte meg av teorikunnskapen jeg har fått gjennom dette studiet

Martin Ytreland

Enhetsleder ved sykehjemmet Sauherad Bygdeheim i Midt-Telemark

Send studiet på mail