Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Ønsker du mer kunnskap om effektiv styring ved bruk av bærekraftig merkevarebygging?

Markedsføringsledelse fokuserer på effektiv styring gjennom bærekraftig merkevarebygging. Sentrale tema er kundeorientering, merkevareledelse og styring av støttende markedsføringsfunksjoner som kommunikasjon og prising. Kurset behandler både business-to-customer (B2C) og business-to-business (B2B) markeder, og inkluderer markedsføring av både produkter og tjenester.

Kurset retter seg mot ledere og mellomledere i små og mellomstore bedrifter og virksomheter, samt ansatte som jobber med markedsføring og som har ambisjoner om lederstilling. Emnet er relevant både for private og offentlige virksomheter, inkludert teknologi- og opplevelsesnæringer.

Hva lærer du?

Kurset inneholder tre fagmoduler:

Kundeorientering
Kunder og kundestilfredshet er kjernen i en kundeorientert virksomhet. Fokuset er å hjelpe kundene med å møte deres langsiktige behov og mål. For å gjøre dette er det avgjørende med grundig forståelse av hvem som er virksomhetens «target»-kunder og kjenne deres atferd.

Modulen kombinerer kunnskap fra psykologi og adferdsøkonomi med kvalitative og kvantitative forskningsverktøy for å fremskaffe forbrukerinnsikt.

Lede støttende markedsføringsfunksjon
Ny teknologi og sosiale medier utfordrer tradisjonell markedsføringstenking, og gjør det viktig for ledere å forstå hvordan kunder forstår, kommuniserer og påvirker hverandre.

Modulen omhandler utfordringene med markedsføringsfunksjonen, inkl. utvikling, posisjonering og økt merkevarebygging gjennom ulike sosiale medier i kombinasjon med tradisjonelle medier. Kommunikasjon, «content marketing» og kundeengasjement er noen av temaene som omhandles.

Merkevarebygging og overtalelse
Merkevaren er i dag blant virksomhetens mest verdifulle eiendeler. Kunnskap om merkevareledelse er derfor viktig for ledelsen, og en nøkkel i bedriftens strategi for å bygge konkurransefordeler som skaper økonomiske resultater.

Modulen inkludere temaer som merkevareelementer og tilknytninger, samt merkevarepersonlighet, sosial innflytelse og teorier for overtalelse.

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

  • lede virksomheten med fokus på kundeverdi og kundevelferd
  • utvikle en bærekraftig strategi for merkevareledelse
  • utvikle og lede kundebaserte merkevarer
  • organisere virksomheten slik at den er rustet til å møte utfordringene i en teknologidrevet markedsplass
  • forstå etiske utfordringer knyttet til kundene

Oppbygning

Tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, gjesteforelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning.

Undervisningsspråk: Engelsk og norsk/skandinavisk. Litteratur: Engelsk og norsk/skandinavisk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres med tre fysiske samlinger supplert med nettstøttet undervisning. Det legges opp til at de fysiske samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen.

Samlingene er lagt til følgende dager høsten 2023:

  • 1. samling: 2 dager i september              
  • 2. samling: 2 dager i oktober
  • 3. samling: 2 dager i november

Eksamen
En ukes hjemmeeksamen i gruppe (inntil 3 personer) i desember.

Fagansvarlig
Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er professor Tobias Otterbring ved institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen, UiA. I tillegg inngår gjesteforeleser til utvalgte tema.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller innpasses som obligatorisk emne i studiet Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 20.000

Andre studier du kanskje vil like