Markedsføring - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Markedsføring er et videreutdanningstilbud utviklet for mellomledere og ansatte med ansvar for markedsføring og e-markedsføring i bedrifter og enheter i offentlig og privat sektor.

Sentrale tema i kurset er grunnleggende forståelse av markedsføring generelt og av e-markedsføring spesielt. Tilbudet vil særlig ta for seg hvordan e-markedsføring skiller seg fra tradisjonell markedsføring og vise funksjoner, teknikker og karakteristiske trekk ved e-markedsføringen.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • kunne skille mellom internettbasert markedsføring og tradisjonell markedsføring
  • ha kjennskap til hovedkomponentene ved markedsføring i ulike markeder (forbrukermarked, industrimarked, non-profitt marked)
  • kunne beherske bruk av internettbaserte markedsføringsverktøy, mekanismer og prinsipper
  • ha kjennskap til planlegging, design og evaluering av nettsider.
  • kunne utvikle en markedsføringsstrategi og utarbeide markedsplan for internettbasert markedsføring
  • kunne vurdere internasjonale utfordringer og muligheter ved internettbasert markedsføring
  • kunne tolke og analysere etiske hensyn i e-markedsføringen sammenliknet med tradisjonell markedsføring.

Oppbygging

Tre samlinger a to dager med forelesninger,  gruppearbeid, case og presentasjoner. Nettstøttet undervisning (Fronter). 
Obligatorisk innlevering og en ukes hjemmeeksamen (individuelt eller i grupper, 2 personer). Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisningsspråk: engelsk
Litteratur: engelsk og norsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høst 2019

1. samling: 2 dager i august/september
2. samling: 2 dager i oktober
3. samling: 2 dager i november/desember

Fagansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Rotem Shneor ved Institutt for strategi og ledelse.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Vår 2019

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 18.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail