0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

NB. Siden er under revidering. 

Markedsføring er et videreutdanningstilbud utviklet for mellomledere og ansatte med ansvar for markedsføring og e-markedsføring i bedrifter og enheter i offentlig og privat sektor.

Sentrale tema i kurset er grunnleggende forståelse av markedsføring generelt og av e-markedsføring spesielt. Tilbudet vil særlig ta for seg hvordan e-markedsføring skiller seg fra tradisjonell markedsføring og vise funksjoner, teknikker og karakteristiske trekk ved e-markedsføringen.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • kunne skille mellom internettbasert markedsføring og tradisjonell markedsføring
  • ha kjennskap til hovedkomponentene ved markedsføring i ulike markeder (forbrukermarked, industrimarked, non-profitt marked)
  • kunne beherske bruk av internettbaserte markedsføringsverktøy, mekanismer og prinsipper
  • ha kjennskap til planlegging, design og evaluering av nettsider.
  • kunne utvikle en markedsføringsstrategi og utarbeide markedsplan for internettbasert markedsføring
  • kunne vurdere internasjonale utfordringer og muligheter ved internettbasert markedsføring
  • kunne tolke og analysere etiske hensyn i e-markedsføringen sammenliknet med tradisjonell markedsføring.

Oppbygging

Tre samlinger a to dager med forelesninger,  gruppearbeid, case og presentasjoner. Nettstøttet undervisning (Fronter). 

Obligatorisk innlevering og en ukes hjemmeeksamen (individuelt eller i grupper, 2 personer). Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høst 2019

1. samling: 2 dager i august/september
2. samling: 2 dager i oktober
3. samling: 2 dager i november/desember

Fagansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Rotem Shneor ved Institutt for strategi og ledelse.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

Vår 2019

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail