0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2021
Studiested
Kristiansand

Moderne ledere og virksomheter utfordres av globalisering, internasjonal handel, banebrytende teknologi og innovasjon. Konkurransen om talentene, økt innovasjon, FNs bærekraftsmål og skjerpede krav til økt kjønnsbalanse, effektivitet er prioriterte områder hos ledere for å sikre vekst og verdiskaping. I stillingsutlysninger ser ofte virksomheter etter personer som skal gjenspeile samfunnet. Men hvilket mangfold vi snakker om, hvordan lede mangfold og ta ut potensialet i mangfoldet?

For å ta ut potensialet i mangfoldet bør virksomheten ha en overordnet strategi, og innsats fra ledelsen, for å skape grobunn for vekst og innovasjon. Det fokuseres på gode rekrutteringsprosedyrer og utvikling av en organisasjonskultur som spiller en aktiv rolle i tilretteleggingsarbeidet for økt mangfold og likestilling i virksomheten.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene ha:

  • inngående kunnskap om mangfold- og mangfoldsledelse
  • inngående kunnskap om hvordan mangfold kan fremmes og ledes på arbeidsplassen
  • innsikt i hvordan mangfoldsledelse kan bidra til økt verdiskapning i organisasjonen
  • ferdighet til å identifisere ulike dimensjoner av mangfold på sin arbeidsplass (avdeling) og hvordan disse kommer til uttrykk, f.eks. maktforhold, kjønnsmangfold osv.
  • ferdighet til å fremme innovasjon gjennom likestilling og mangfold
  • kunnskap og ferdighet innenfor rekruttering, kommunikasjon, språk, kultursensitivitet, konflikthåndtering og lovverk.

Oppbygning

Emnet vil gis som tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case fra praksis og gruppediskusjoner. Det legges vekt på stor grad av egenaktivitet og deltakelse med utgangspunkt i erfaring/praksis.

Det legges opp til erfaringsbaserte diskusjoner om hvilke implikasjoner kunnskapen får for hverdagslivet i virksomheter..

Deltakerne oppfordres til å komme med egne erfaringsbaserte caser for diskusjon i grupper og i plenum, og til å koble case til litteratur og forelesninger.

Nettstøttet undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. 

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: norsk og engelsk

Opptakskrav

For dette studiet er det krav om en treårig bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende, samt to års relevant arbeidserfaring etter avsluttet utdanning.

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig for emnet er Åsta Einstabland. Hovedforeleser er Loveleen Rihel Brenna, leder for Seema - senter for mangfoldsledelse. 

Undervisning 
1. samling: 26. - 27. mars
2. samling: 23. - 24. april
3. samling: 27. - 28. mai

Eksamen
Individuell semesteroppgave. Vurderingsformen er bestått/ikke bestått.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA

Videre studier
Kurset kan innpasses som valgemne i studiet Executive MBA

Fakta

Søknadsperiode

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no