Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Mangfoldsbegrepet er bredt og sammensatt, og dette emnet vektlegger det kulturelle mangfoldet i møte med arbeidslivet. Det er viktig å se arbeidsinkludering i interkulturell kontekst, og ha kompetanse innen inklusjons- og eksklusjonsprosesser i møte mellom majoritet- og minoritetsbefolkning.
Særlig er kvinner med minoritetsbakgrunn og deres møte med forvaltningen i fokus. Studentene skal lære å analysere ulike aspekter ved utfordringer som angår personer med flerstedstilknytning, og anvende forskningsbaserte perspektiver på interkulturelle problemstillinger og gjøre etiske vurderinger i interkulturelle spørsmål.

For å bedre forstå kompleksiteten i prosesser som omhandler mangfold, skal studentene arbeide med spørsmål som omhandler inkludering, interkulturell kommunikasjon, makt og avmakt, tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunn.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene ha:

  • Inngående kunnskap om mangfold og interkulturell forståelse og kommunikasjon
  • Avansert kunnskap om sentrale teorier og problemstillinger innen fagfeltet integrering, med særlig søkelys på arbeid og kvinner med minoritetsbakgrunn.
  • Inngående kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprosesser, minoritet og majoritet, diskriminering, og makt og avmakt.
  • Inngående kunnskap om interkulturell kommunikasjon i møte mellom majoritet- og minoritetsbefolkning.
  • Inngående kunnskap om dilemmaer som oppstår for grasrotbyråkrater som forvaltere av velferdsstatens politikk i møte med minoritetsbefolkningen, særlig kvinner med minoritesbakgrunn.
  • kunne analysere ulike dimensjoner ved kommunikasjonsformer og utfordringer som kan oppstå i en interkulturell kontekst
  • kunne anvende forskningsbaserte perspektiver på praktiske og teoretiske interkulturelle problemstillinger og gjøre etiske vurderinger i interkulturelle spørsmål
  • Avansert kunnskap om interkulturelle utfordringer og muligheter knyttet til kulturelt og sosialt mangfold.

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som to samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: Individuell semesteroppgave. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Opptak – Mangfoldsblikk på Agder
Dersom du søker opptak gjennom Mangfoldsblikk på Agder (Mangfolds- og rekrutteringskompetanse) vil du få en egen e-post fra UiA med informasjon vedr. opptak.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Sørlandets kompetansefond. Du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur, reise og kost.

Mangfoldsblikk på Agder
Emnet Mangfold og inkludering inngår også som et kompetansetilbud i Mangfoldsblikk på Agder. Tilbudet finansieres gjennom et samarbeidsprosjekt mellom IMDI, Agder Fylkeskommune, Likestilt Arbeidsliv, KS Agder, UiA m.fl.

Tilbudet har oppstart høsten 2022.

Oppstart høsten 2022

Fagansvarlig for kurset er førsteamanuensis Irene Trysnes ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Fakta

Søknadsperiode

Dette tilbudet er en del av kompetansepakken Inkluderingskompetanse
Mangfold og inkludering er ett av tre emner. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like