Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Logistikkledelse retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter og næringslivsbedrifter for øvrig. Kurset omhandler ulike tema innen produksjonsstyring, lagerstyring og distribusjon. 

Hva lærer du?

Du får kunnskap om:

 • å identifisere muligheter for logistikkforbedringer i produksjon, lagerstyring og distribusjon
 • grunnleggende prinsipper og metoder for aggregert produksjonsplanlegging
 • å utføre behovsberegninger
 • metoder for lot-sizing med varierende behov og anvendelse av metoder for JIT, lean og agile produksjonsstyring
 • å identifisere og analysere flaskehalsproblemer i produksjon
 • bruk av grunnleggende prinsipper for lagerstyring basert på ulike prognostiseringsmetoder
 • å identifisere lokalisering for ulike fasiliteter i logistikknettverk
 • ulike transport- og nettverksmodeller og tilordningsproblemer
 • prosjektplanleggings teknikker
 • metoder for ruteplanlegging
 • modellere og løse store planleggingsproblemer med hjelp av dataprogrammer

Oppbygning

Tre samlinger a to dager. Forelesninger, praktiske øvelser og gruppediskusjoner. 
Nettstøttet undervisning (Fronter). Innleveringer mellom samlingene. Hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at studentene har grunnleggende kunnskaper i matematikk tilsvarende to år fra videregående skole. 

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.
Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester.
Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravet.

Videre studier

Kurset kan innpasses i studiet Executive Master of Business Administration (EMBA).

Fakta

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like