Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
15 + 15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du sykepleier med interesse for palliasjon kan dette være videreutdanningen for deg.

Studiet som tilbys er relevant for sykepleiere i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hva lærer du?

Målet med all behandling, pleie og omsorg ved livets slutt er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Du vil få nødvendig kunnskap for å kunne gi pasienter den behandlingen og den tryggheten de har behov for i denne vanskelige tiden.

Nærmere om kursinnholdet
Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver: Helhetlig tilnærming til symptomer og lidelse (SY-917) og Arbeidsmetoder og fagutvikling (SY-918). Hvert emne undervises over to semester og avsluttes med eksamen.

Helhetlig tilnærming til symptomer og lidelse (SY-917)

 • Sentrale begrep og tema knyttet til lindrende omsorg: lidelse, håp, mestring, livskvalitet, hospicefilosofi, lindring og palliasjon
 • De vanligste symptomer i palliativ fase
 • Fysiologiske prosesser på slutten av livet
 • Klinisk vurdering og bruk av kartleggingsverktøy
 • Forebyggende – og symptomlindrende behandling og pleie
 • Relevante sykepleieprosedyrer for symptomlindring i palliativ fase
 • Komplementær – og alternativ lindring
 • Terminal pleie, munnstell, sårbehandling, decubitus profylakse
 • Etiske utfordringer
 • Pasienter og pårørendes juridiske og sosiale rettigheter

Se studieplan SY-917

Arbeidsmetoder og fagutvikling(SY-918)

 • Organisering av palliative tjenester og planlegging av lindrende omsorg
  • Forhåndssamtale (Advance Care Planning), palliativ plan
  • Tverrfaglig/-etatlig samarbeid
  • Velferdsteknologi
 • Lindrende omsorg til pasienter i ulike aldersgrupper, diagnosegrupper og ulik sosiokulturell bakgrunn
 • Seksualitet og samliv i palliativ fase
 • Eksistensiell og åndelig omsorg (inkl. ulik etnisk, kulturell eller religiøs tilhørighet)
 • Sorg og sorgarbeid
 • Kommunikasjon ved alvorlig sykdom og krise
 • Hvordan mestre å være hjelper, forebygging av utbrenthet og «compassion fatigue»
 • Kunnskapsbasert praksis, fagutvikling og forskning

Se studieplan SY-918

Oppbygning

Videreutdanningen går over fire semester. Det er ca fire samlinger à to dager pr semester. Undervisningen består av forelesninger, temadager, selvstudium, gruppearbeid, reflekterende team, øvelser og fremlegg av eget arbeid.

Det er krav om obligatorisk deltakelse i undervisningen.

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende i sykepleie og minimum 2 års yrkeserfaring som sykepleier. Det kreves at en er i relevant klinisk arbeid. 

Praktisk informasjon

Pris
Kr. 10.000,- pr semester (i alt kr 40.000,-). Du må også betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750,-).

Undervisningsdatoer
Datoer og tidspunkter kommer senere.

Eksamen
SY-917 Helhetlig tilnærming til symptomer og lidelse: Individuell fem dagers hjemmeeksamen. Vurderes med gradert karakter.

SY-918 Arbeidsmetoder og faglig utvikling: Prosjektoppgave individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Eventuell gjennomføring i gruppe forutsetter at kandidatene har samme arbeidssted. Vurderes med gradert karakter. Ved arbeid i gruppe gis det felles karakter for begge kandidatene.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Våren 2024


Antall plasser

30

Pris

kr 40.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like