0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
15 + 15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Er du sykepleier med interesse for palliasjon kan dette være videreutdanningen for deg.

Studiet som tilbys er relevant for sykepleiere i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hva lærer du?

Målet med all behandling, pleie og omsorg ved livets slutt er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Du vil få nødvendig kunnskap for å kunne gi pasienter den behandlingen og den tryggheten de har behov for i denne vanskelige tiden.

Nærmere om kursinnholdet
Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver: Hvert emne avsluttes med eksamen. 

Helhetlig tilnærming til symptomer og lidelse (SY-917)

 • Sentrale begrep og tema knyttet til lindrende omsorg: lidelse, håp, mestring, livskvalitet, hospicefilosofi, lindring og palliasjon
 • De vanligste symptomer i palliativ fase
 • Fysiologiske prosesser på slutten av livet
 • Klinisk vurdering og bruk av kartleggingsverktøy
 • Forebyggende – og symptomlindrende behandling og pleie
 • Relevante sykepleieprosedyrer for symptomlindring i palliativ fase
 • Komplementær – og alternativ lindring
 • Terminal pleie, munnstell, sårbehandling, decubitus profylakse
 • Etiske utfordringer
 • Pasienter og pårørendes juridiske og sosiale rettigheter

Arbeidsmetoder og fagutvikling(SY-918)

 • Organisering av palliative tjenester og planlegging av lindrende omsorg
  • Forhåndssamtale (Advance Care Planning), palliativ plan
  • Tverrfaglig/-etatlig samarbeid
  • Velferdsteknologi
 • Lindrende omsorg til pasienter i ulike aldersgrupper, diagnosegrupper og ulik sosiokulturell bakgrunn
 • Seksualitet og samliv i palliativ fase
 • Eksistensiell og åndelig omsorg (inkl. ulik etnisk, kulturell eller religiøs tilhørighet)
 • Sorg og sorgarbeid
 • Kommunikasjon ved alvorlig sykdom og krise
 • Hvordan mestre å være hjelper, forebygging av utbrenthet og «compassion fatigue»
 • Kunnskapsbasert praksis, fagutvikling og forskning

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende og minimum 2 års yrkeserfaring som sykepleier. Det kreves at en er i relevant klinisk arbeid. 

Praktisk info

Pris
Kr. 10.000,- pr semester (I alt kr 40.000,-)

Semesteravgift på pt kr 725 og pensumlitteratur kommer i tillegg. Videreutdanningen går over fire semester. Det er ca fire samlinger à to dager pr semester.

Undervisning

Forelesninger, temadager, selvstudium, gruppearbeid, reflekterende team, øvelser og fremlegg av eget arbeid.

Det er krav om obligatorisk deltakelse i undervisningen.

Undervisningsdatoer

 • Oppstartmøte på Zoom 22. august kl. 1000-1100
 • 12. og 13. september 
 • 27. og 28. oktober  
 • 14. og 15. november
 • 5. og 6. desember

Alle dager kl. 0915 – 1500.

Eksamen

SY-917 Helhetlig tilnærming til symptomer og lidelse: Individuell fem dagers hjemmeeksamen. Vurderes med gradert karakter.
SY-918 Arbeidsmetoder og faglig utvikling: Prosjektoppgave individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Eventuell gjennomføring i gruppe forutsetter at kandidatene har samme arbeidssted. Vurderes med gradert karakter. Ved arbeid i gruppe gis det felles karakter for begge kandidatene.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist til 1. august 2022.


Antall plasser

30

Pris

kr 40.000

Andre studier du kanskje vil like