0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
15 + 15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Er du sykepleier med interesse for palliasjon kan dette være videreutdanningen for deg.

Studiet som tilbys er relevant for sykepleiere i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hva lærer du?

Målet med all behandling, pleie og omsorg ved livets slutt er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Du vil få nødvendig kunnskap for å kunne gi pasienter den behandlingen og den tryggheten de har behov for i denne vanskelige tiden.

Nærmere om kursinnholdet
Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver: Hvert emne avsluttes med eksamen. 

Lindring i et helhetlig perspektiv (SY-917)
• Forhold som påvirker holdning og handling i møte med uhelbredelige syke og døende
• Sentrale begrep og temaer knyttet til lindrende omsorg
• Symptomlindring til uhelbredelig syke og døende
• Pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser relatert til uhelbredelig sykdom og død
• Omgivelsenes betydning for helse og lindring
• Samhandling på tvers av faggrupper og nivå
• Pasienter og pårørende fra ulike kulturer
• Kritisk refleksjon, etisk og juridisk forsvarlig handling
• Dokumentasjon, evaluering og kvalitetssikring av eget arbeid, bidrag til fagutvikling og praksisnær forskning

Pasientens behov – Sykepleierens utfordringer (SY-918)
• Symptomlindring til uhelbredelig syke og døende
• Lindring til pasienter med ulike grunnlidelser
• Tverrfaglig samarbeid
• Eksistensiell og åndelig omsorg
• Den utfordrende samtalen
• Sorg og sorgarbeid
• Hvordan mestre hjelperrollen i møtet med uhelbredelig syke og døende pasienter
• Komplementær og alternativ lindring
• Prosjektarbeid 

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende og minimum 2 års yrkeserfaring som sykepleier. Det kreves at en er i relevant klinisk arbeid. 

Praktisk info

Pris
Kr. 10.000,- pr semester (I alt kr 40.000,-)

Semesteravgift på pt kr 725 og pensumlitteratur kommer i tillegg. Videreutdanningen går over fire semester. Det er ca fire samlinger à to dager pr semester.

Undervisning

  • Gruppearbeid – kommer i tillegg til samlinger
  • Øvelser og fremlegg av eget arbeid
  • Selvstudium
  • Bruk av nettbaserte kilder til forberedelser 

Datoer kommer senere

Eksamen
SY-917 Lindring i et helhetlig perspektiv: Individuell hjemmeeksamen
SY-918 Prosjektoppgave individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Vurderes med gradert karakter.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2022


Antall plasser

30

Pris

kr 40.000

Andre studier du kanskje vil like