0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
15 + 15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Er du sykepleier med interesse for palliasjon kan dette være videreutdanningen for deg.

Hva lærer du?

Målet med all behandling, pleie og omsorg ved livets slutt er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Du vil få nødvendig kunnskap for å kunne gi pasienter den behandlingen og den tryggheten de har behov for i denne vanskelige tiden.

Nærmere om kursinnholdet
Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver:

Lindring i et helhetlig perspektiv (SY-917)
• Forhold som påvirker holdning og handling i møte med uhelbredelige syke og døende
• Sentrale begrep og temaer knyttet til lindrende omsorg
• Symptomlindring til uhelbredelig syke og døende
• Pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser relatert til uhelbredelig sykdom og død
• Omgivelsenes betydning for helse og lindring
• Samhandling på tvers av faggrupper og nivå
• Pasienter og pårørende fra ulike kulturer
• Kritisk refleksjon, etisk og juridisk forsvarlig handling
• Dokumentasjon, evaluering og kvalitetssikring av eget arbeid, bidrag til fagutvikling og praksisnær forskning

Pasientens behov – Sykepleierens utfordringer (SY-918)
• Symptomlindring til uhelbredelig syke og døende
• Lindring til pasienter med ulike grunnlidelser
• Tverrfaglig samarbeid
• Eksistensiell og åndelig omsorg
• Den utfordrende samtalen
• Sorg og sorgarbeid
• Hvordan mestre hjelperrollen i møtet med uhelbredelig syke og døende pasienter
• Komplementær og alternativ lindring
• Prosjektarbeid 

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende og minimum 2 års yrkeserfaring som sykepleier. Det kreves at en er i relevant klinisk arbeid. 

Praktisk info

Pris
Kr. 9500,- pr semester (I alt kr 38.000,-)

Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg

Undervisning

  • Gruppearbeid – kommer i tillegg til samlinger
  • Øvelser og fremlegg av eget arbeid
  • Selvstudium
  • Bruk av nettbaserte kilder til forberedelser

Eksamen
SY-917 Lindring i et helhetlig perspektiv: Individuell hjemmeeksamen
SY-918 Prosjektoppgave individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Vurderes med gradert karakter.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Fakta

Søknadsperiode

Våren 2020

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

30

Pris

kr 38.000,00

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail