0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
5 + 5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Grimstad

Ønsker du å lære mer om kunnskapsbasert praksis og anerkjennelse av erfaringskunnskapens betydning i likepersonsarbeidet? Da er denne videreutdanningen for deg. Målgruppen for videreutdanningen er:

 • personer som arbeider i frivillig likepersonsarbeid i samarbeid med organisasjonene
 • erfaringsmedarbeidere og fagpersoner som arbeider i helse-, sosial- og velferdstjenestene
 • ansatte, undervisere eller ledere i profesjonsutdanningene

Hensikten med en bred målgruppe er å legge til rette for samskapingsarenaer der partene i et faktisk samarbeid deler kunnskap og erfaring.

Hva lærer du?

Videreutdanningen består av to enkeltemner:

SY-919 Erfaringskompetanse i likepersonsarbeid (høst 2020) 5 sp
SY-920 Utøvelse av - og metoder for likepersonsarbeid (vår 2021) 5 sp

I SY-919 vil du lære om:

 • Den erfaringsbaserte kunnskapen - en viktig og likeverdig kunnskapsform
 • Erfaringsmedarbeiderens rolle og funksjon
 • Egenerfaring som grunnlaget for organisert støtte og hjelp til personer med funksjonsnedsettelse og deres pårørende
 • Erfaringer med - og reaksjoner på funksjonsnedsettelse
 • Mestring i hverdagen med nedsatt funksjonsevne
 • Samarbeid med det frivillige arbeidet i ulike organisasjoner
 • Aktuelt lovverk og nasjonale retningslinjer
 • Taushetsplikt og personvern
 • Etiske utfordringer i spennet mellom bemyndigelse (empowerment) og makt   - etiske retningslinjer for likepersonsarbeid 

I SY-920 vil du lære om:

 • Didaktisk relasjonsmodell
 • Kommunikasjon
 • Vanskelige temaer/psykologiske aspekter
 • Samarbeid med pårørende
 • Samarbeid med fagfolk
 • Ulike likepersonsaktiviteter som for eksempel: f.eks. samtalegrupper, oppsøkende aktivitet (f.eks. besøkstjenester), kurs og aktivitetsgrupper
 • Likepersonsnettverk
 • Pårørendenettverk

Oppbygning

Videreutdanningen går over 2 semestre.

Vår 2021
SY 919 vil gi en introduksjon om betydningen av erfaringsbasert kunnskap som likeverdig og nødvendig kunnskap som sikrer viktig og likeverdig samhandling.

Se emneplanen

Høst 2021
SY 920 vil gi en introduksjon i utøvelse av og metoder for likepersonsarbeid.

Se emneplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Løpende opptak
Denne videreutdanningen har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Dersom du ikke har generell studiekompetanse og dermed ikke oppfyller opptakskravene, kan du likevel få mulighet for å følge videreutdanningen. Du vil da bli tatt opp som kursdeltaker og vil ikke få studiepoeng. Dersom dette er aktuelt ta kontakt på mail med: tone.l.brekka@uia.no og nina.f.krohn@uia.no. OBS du skal da ikke bruke søkelenken på nettsiden.

Praktisk informasjon

Pris
Kr 15 000,-. Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsform
Det vil være 8 samlinger á én dag inne på campus. Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger i felles fora, øvelser/simulering og gruppearbeid. Mellom samlingene vil det bli lagt ut fagstoff på Canvas. Det er et forventet arbeidsomfang for deltakerne på totalt 135 timer.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltatt i obligatorisk undervisning. Se nærmere informasjon i Canvas.

Eksamen
SY 919 - Det utleveres en oppgave i starten av semesteret. Oppgaven løses i gruppe på inntil tre personer. Vurderingsuttrykket er bestått/ikke-bestått karakter. Løsning av oppgaven kan dokumenteres som for eksempel blogg, debattinnlegg, podcast eller skriftlig rapport. Se nærmere informasjon i Canvas

SY 920 - Det utleveres en oppgave i starten av semesteret. Oppgaven løses i gruppe på inntil tre personer. Vurderingsuttrykket er bestått/ikke-bestått karakter. Løsning av oppgaven kan dokumenteres som for eksempel blogg, debattinnlegg, podcast eller skriftlig rapport. Se nærmere informasjon i Canvas.

Forbehold om endringer 

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson
franko
Vitenskapelig kontaktperson