0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Kurset er skreddersydd for ledere eller fremtidige ledere i næringslivet. Sentrale tema er kunnskap om anvendt teori i egen og annen virksomhet gjennom praktisk lederskap og omstilling.

Kurset gir deg grunnlag for å forstå og utføre nødvendig endringstiltak i dagens digitale- og svært skiftende markeder. Endringstiltakene knyttes til de menneskelige aspektene i en organisasjon og teknologisk og digital, samt formell organisering og struktur.

Kurset er delt inn i tre tematiske moduler:

  • Arbeidsprosesser, teknologi og digitalisering i et lederskapsperspektiv        
  • Organisasjonspsykologi og ledelsesfilosofier
  • Innovasjon og organisatorisk læring

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne

  • forstå og kommunisere om digitale strategier og hva dette har å si for lederrollen
  • anvende tilegnet teori i egen og annen virksomhet gjennom praktisk lederskap og omstilling
  • forstå og utføre nødvending endringstiltak i dagens digitale- og skiftende markeder
  • anvende endringstiltakene knyttet til de menneskelige aspektene i en organisasjon, så vel som teknologisk/digital samt formell organisering og struktur
  • forstå og kommunisere hvordan lærende organisasjoner bidrar til innovasjon

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Obligatorisk innlevering av gruppeoppgave mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene

1. samling: 2 dager i august/september
2. samling: 2 dager i oktober
3. samling: 2 dager i november

Eksamensform: En ukes Hjemmeeksamen i gruppe.

Fagansvarlig: Instituttleder Bjørn-Tore Flåten og PhD-stipendiat Torbjørn Hekneby ved institutt for strategi og ledelse.

Gjesteforelesere fra næringslivet.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Siste frist 1. juni 2021

«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like