Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Ønsker du et praktisk kurs om hvordan du driver planlagt endringsarbeid i din organisasjon?

I dette kurset får du teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan du håndterer teknologiske- og digitale endringsprosesser i din organisasjon.

På hver samling inngår konkrete presentasjoner fra ledere/organisasjoner som eksemplifiserer teamet for samlingen relatert til egne endringsprosesser. Dette for å sikre praktisk relevans og mulighet for å skape overføringsverdier og læring på tvers av organisasjonslivet på Sørlandet.

Kurset gir deg grunnlag for å forstå og utføre nødvendig endringstiltak i dagens digitale- og svært skiftende markeder, og består av tre hoveddeler:

  • Arbeidsprosesser, teknologi og digitalisering i et lederskapsperspektiv        
  • Organisasjonspsykologi og endringsledelse
  • Innovasjon, institusjonalisering og organisatorisk læring

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne

  • forstå og kommunisere om digitale strategier og hva dette har å si for lederrollen
  • anvende tilegnet teori i egen og annen virksomhet gjennom praktisk lederskap og omstilling
  • forstå og utføre nødvending endringstiltak i dagens digitale- og skiftende markeder
  • anvende endringstiltakene knyttet til de menneskelige aspektene i en organisasjon, så vel som teknologisk/digital samt formell organisering og struktur
  • forstå og kommunisere hvordan lærende organisasjoner bidrar til innovasjon

Se hele studieplanen.

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Obligatorisk innlevering av gruppeoppgave mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene
1. samling: to dager i september 
2. samling: to dager i oktober
3. samling: to dager i november

Case til eksamen vil bli presentert på en egen eksamenssamling.
Eksamen gjennomføres som en ukes hjemmeeksamen i gruppe (3-5 personer) i desember.

Fagansvarlig og hovedforeleser i kurset er PhD-stipendiat Torbjørn Hekneby ved institutt for strategi og ledelse. I tillegg inngår gjesteforelesere til utvalgte tema, og case fra toppledere i næringslivet.

Videre studier
Kurset kan tas som enkeltemne, eller inngå som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperiode våren 2024


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like