Lederskap, digitalisering og endring - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Kurset er skreddersydd for ledere eller fremtidige ledere i næringslivet.

Sentrale tema er kunnskap om anvendt teori i egen og annen virksomhet gjennom praktisk lederskap og omstilling. Kurset gir deg grunnlag for å forstå og utføre nødvendig endringstiltak i dagens digitale- og svært skiftende markeder. Endringstiltakene knyttes til de menneskelige aspektene i en organisasjon og teknologisk og digital, samt formell organisering og struktur.

Nærmere om kursinnholdet:

1. Arbeidsprosesser, teknologi og digitalisering i et lederskapsperspektiv         

 • Teknologi og arbeidsorganisering i et historisk perspektiv
 • Lederskap, arbeidstradisjoner og den «Norske modellen»
 • Roboter vs. mennesker – spørsmål om ledelse?
 • Lederrollen og morgendagens organisatoriske design – formelle strukturer

2. Organisasjonspsykologi og ledelsesfilosofier

 • Psykologiske aspekter ved endring og omstilling. Motkrefter og drivkrefter.
 • Bruk av emosjonell kompetanse i lederrollen ved endringsarbeid
 • Strategier for implementering av endring 
 • Modeller for motivasjon-, transformasjons- og situasjonsbestemt ledelse
 • Teamledelse og gruppedynamiske prosesser.
 • Beyond budgeting              

3. Innovasjon og organisatorisk læring

 • Kunnskapsflyt og lærende organisasjoner
 • Fra inkrementell endring til innovasjon – hvordan håndtere dette i lederrollen?
 • Entreprenørskap vs. organisatorisk læring
 • Lean og alternative styringsfilosofier 

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne

 • forstå og kommunisere om digitale strategier og hva dette har å si for lederrollen
 • anvende tilegnet teori i egen og annen virksomhet gjennom praktisk lederskap og omstilling
 • forstå og utføre nødvending endringstiltak i dagens digitale- og skiftende markeder
 • anvende endringstiltakene knyttet til de menneskelige aspektene i en organisasjon, så vel som teknologisk/digital samt formell organisering og struktur
 • forstå og kommunisere hvordan lærende organisasjoner bidrar til innovasjon

Oppbygging

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Obligatorisk innlevering av gruppeoppgave mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene høsten 2018

1. samling: 21. - 22. august
2. samling: 17. - 18. oktober 
3. samling: 13. - 14. november 

Eksamensform: Hjemmeeksamen (individuelt eller gruppe inntil 3 studenter). Innlevering 7. desember.

Fagansvarlig: PhD-stipendiat Torbjørn Hekneby ved institutt for strategi og ledelse.
Gjesteforelesere: Senior Advisor Performance Framework, Statoil / Chairman -  Beyond Budgeting Roundtable Bjarte Bogsnes mfl.

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Søk opptak fra 1. mars

Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 18.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Send studiet på mail