0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Kurset er skreddersydd for ledere eller fremtidige ledere i næringslivet.

Sentrale tema er kunnskap om anvendt teori i egen og annen virksomhet gjennom praktisk lederskap og omstilling. Kurset gir deg grunnlag for å forstå og utføre nødvendig endringstiltak i dagens digitale- og svært skiftende markeder. Endringstiltakene knyttes til de menneskelige aspektene i en organisasjon og teknologisk og digital, samt formell organisering og struktur.

Nærmere om kursinnholdet:

1. Arbeidsprosesser, teknologi og digitalisering i et lederskapsperspektiv         

 • Teknologi og arbeidsorganisering i et historisk perspektiv
 • Lederskap, arbeidstradisjoner og den «Norske modellen»
 • Roboter vs. mennesker – spørsmål om ledelse?
 • Lederrollen og morgendagens organisatoriske design – formelle strukturer

2. Organisasjonspsykologi og ledelsesfilosofier

 • Psykologiske aspekter ved endring og omstilling. Motkrefter og drivkrefter.
 • Bruk av emosjonell kompetanse i lederrollen ved endringsarbeid
 • Strategier for implementering av endring 
 • Modeller for motivasjon-, transformasjons- og situasjonsbestemt ledelse
 • Teamledelse og gruppedynamiske prosesser.
 • Beyond budgeting              

3. Innovasjon og organisatorisk læring

 • Kunnskapsflyt og lærende organisasjoner
 • Fra inkrementell endring til innovasjon – hvordan håndtere dette i lederrollen?
 • Entreprenørskap vs. organisatorisk læring
 • Lean og alternative styringsfilosofier 

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne

 • forstå og kommunisere om digitale strategier og hva dette har å si for lederrollen
 • anvende tilegnet teori i egen og annen virksomhet gjennom praktisk lederskap og omstilling
 • forstå og utføre nødvending endringstiltak i dagens digitale- og skiftende markeder
 • anvende endringstiltakene knyttet til de menneskelige aspektene i en organisasjon, så vel som teknologisk/digital samt formell organisering og struktur
 • forstå og kommunisere hvordan lærende organisasjoner bidrar til innovasjon

Oppbygging

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Obligatorisk innlevering av gruppeoppgave mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene høsten 2018

1. samling: 21. - 22. august
2. samling: 17. - 18. oktober 
3. samling: 13. - 14. november 

Eksamensform: En ukes Hjemmeeksamen i grupper på fem personer. Eksamen gjennomføres 30. november - 7. desember 2018.

Fagansvarlig: Instituttleder Bjørn-Tore Flåten og PhD-stipendiat Torbjørn Hekneby ved institutt for strategi og ledelse.

Gjesteforelesere: Hanne Holvik (Storform), Jonas A. Ingvaldsen (NTNU), Bjarte Bogsnes (Statoil/Beyond Budgeting Roundtable) 

Videre studier

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

Siste frist 10. august

Vi har noen ledige plasser på dette tilbudet høsten 2018, og har åpnet for løpende opptak frem til søknadsfristen 10. august.  
«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 18.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail