0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Ledelse og reformer i helsetjenesten retter seg mot ledere og ansatte i helsetjenesten, og tar utgangspunkt i aktuell forskning og litteratur i Norden som omhandler helsetjenestereformer og ledelse.

Gjennom de siste årene har et omfattende reformarbeid og store endringer i styring og ledelse av helsetjenesten funnet sted. Det etterspørres nå mer enhetlige, ansvarliggjorte og responsive lederroller. På denne bakgrunn vil en vesentlig del av kurset omhandle utfordringer knyttet til introduksjon av mer profesjonelle og fagnøytrale lederroller. Lederroller, reformer og nye betingelser for ledelse står sentralt. 

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • god innsikt i ledelse av primær- og spesialisthelsetjenesten
  • kunnskap om dagens ledelsesutfordringer og reformer i helsesektoren
  • inngående kunnskap om reformbildet i helsesektoren.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger a to dager over ett semester. Undervisningen gis som en kombinasjon av forelesninger, seminarer, plenumsdiskusjoner og presentasjon av gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Obligatorisk arbeidsoppgave (individuell eller i gruppe) mellom samlingene. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger våren 2020

1. samling: 2 dager i januar/februar
2. samling: 2 dager i mars/april
Eksamen: mai

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Dag Olaf Torjesen ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Torjesen har bred erfaring som foredragsholder i offentlig og frivillig sektor bla. knyttet til helseledelse og organisering. 

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering helseledelse. 

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2019


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking 1. desember.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like