0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner retter seg mot ledere og ansatte i skole og barnehage og fokuserer på ledelse, linjer og samarbeidstrekk i oppvekst- og utdanningsfeltet. Sentrale tema er ledelse som kunst, håndverk og vitenskap, Governance-effekter i oppvekst- og kunnskapsfeltet og nye incentiver og organisasjonsformer i utdanningsinstitusjoner.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • innsikt i det nye integrerte oppvekst- og utdanningsfeltet
  • inngående kunnskap om ledelse som kunst, håndverk og vitenskap
  • innsikt i «Governance» som begrep, organiserende prinsipp og ledelsessett
  • ferdigheter i å håndtere nettverksformers vilkår og utfordringer
  • kunnskap om å skape unike resultater i samspill mellom ulike tjenesteprodusenter innen oppvekst- og utdanningsfeltet.

Oppbygning

Emnet gjennomføres med 2 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Individuell arbeidsoppgave mellom samlingene. Hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når emnet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Videre studier

Emnet inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i skoleledelse og spesialisering i barnehageledelse.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2020


Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like