Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Kristiansand

Organisasjonsutvikling- og læring i kunnskapsorganisasjoner retter seg mot ledere i barnehager og skoler som ønsker å utvikle sin kunnskap og kompetanse om styring, ledelse, nettverk og samhandling i oppvekst- og utdanningsfeltet.

Emnet Ledelse og organisering i kunnskapsorganisasjoner tar utgangspunkt i governance, nettverk og samarbeid i kunnskapsbaserte organisasjoner innen oppvekst- og utdanningsfeltet, hvordan disse tilnærmingene kommer til uttrykk i praksisfeltet og hvilken betydning det har for ledelse. Videre vil du få innsikt i hva som må til for at nettverksorganisering/deltakelse skal gi nytteverdi for organisasjoner, og hvordan nettverk kan utvikles og ledes. Emnet tar for seg statlige reformer, samt kommunale og lokale utviklingsprosjekt som det empiriske utgangspunktet for diskusjoner og refleksjoner.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • innsikt i det nye integrerte oppvekst- og utdanningsfeltet
  • innsikt i «Governance» som begrep, organiserende prinsipp og ledelsessett
  • ferdigheter i å kunne håndtere nettverksformers vilkår og utfordringer
  • ferdigheter for å skape unike resultater i samspill mellom ulike tjenesteprodusenter innen oppvekst- og utdanningsfeltet

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: En ukes hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 personer). Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Obs: Det tas forbehold om at undervisning våren 2024 vil gis digitalt og ikke gjennom fysiske samlinger.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart våren 2024. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart. 

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Videre studier

Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Barnehageledelse.

Forelesere

Emneansvarlig og foreleser er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Foreleser Linda Hye er forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) og leder Etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hye avlegger en doktorgrad i offentlig administrasjon og ledelse med fokus på norske kommunale ledere. Hye har lang erfaring som foreleser innen organisasjon- og ledelsesfag, og arbeider med utvikling, undervisning og veiledning på flere videreutdanningsprogram ved UiA. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 15. januar.


Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like