Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Ledelse i praksis retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter og næringslivsbedrifter for øvrig. Emnet legger vekt på forståelse og analyse av lederadferd i praksis i lys av ledelsesforskning de siste tiårene.

Sentrale spørsmål: Hvilke ledelsesnivåer arbeider ledere på, hvilke virkemidler kan anvendes på ulike nivåer og hvordan bindes virkemidlene og nivåene sammen til helhetlig organisatorisk ledelse? Det legges stor vekt på å introdusere og drøfte en helhetlig modell for ledelse. Sentrale tema er ledelse og kontekst, lederstil, relasjoner og nettverk, kultur, delegasjon, planlegging, egenledelse, coaching, kontroll, utvelgelse og trening av ledere og effektiv ledelse.  

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du:

  • ha inngående kjennskap til de mest sentrale siden av ledelsesfaget
  • kunne anvende ledelsesfaget til å forstå og analysere praktiske lederutfordringer
  • kunne se, forstå og analysere sammenhengen mellom ulike ledelsesnivåer og ulike virkemidler i ledelse 
  • kunne forstå og analysere hva effektiv ledelse er og hva som påvirker denne effektiviteten
  • kunne foreta en kritisk vurdering av ulike moteretninger innen ledelse.

Oppbygning

Tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppediskusjoner.  Nettstøttet undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene.
I løpet av semesteret skal du skrive en semesteroppgave basert på deltakelse i diskusjoner, presentasjoner og samtaler i emnets undervisning og gjennom pensum.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Kurset vektlegger samtale og refleksjon over egen og andres lederatferd i lys av ledelsesfaglig forskning. 

Undervisningsspråk: norsk
Litteratur: engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester.
Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene.
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravet.

Videre studier

Kurset kan innpasses i studiet Executive Master of Business Administration (EMBA).

Fakta

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like