0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Ledelse i nettverk retter seg mot ledere og mellomledere i kommunal sektor og fokuserer på dannelse og kategorisering av nettverksstrukturer og prosesser knyttet til nettverksstrukturene. Hvordan du organiserer og leder nettverk står sentralt i kurset.

Oppmerksomheten omkring nettverksorganisering har vært stor både i privat og offentlig sektor de siste årene. Interessen har ikke bare vært rettet mot nettverk som analytisk konsept, men også som et verktøy for å foreslå alternativer til tradisjonelle former for organisering og koordinering av politikkområder, iverksetting og serviceproduksjon. Kurset gir også innblikk i hvordan du kan evaluere og måle effekter av nettverksorganisering.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • innsikt i nettverksorganisering slik den arter seg i offentlig sektor
  • inngående kunnskap om organisering og ledelse av nettverk
  • ferdigheter i å analysere aktuelle case
  • inngående kunnskap om hvordan evaluere og måle effekter av nettverk
  • kompetanse som kan anvendes i etablering, drift og evaluering av nettverksbaserte organisasjonsformer

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to dager over ett semester. Kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og presentasjoner av utviklingsarbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Gjennom utviklingsarbeid vil du arbeide med å få fram evalueringsindikatorer som skal anvendes på et utvalg nettverk. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høsten 2020

1. samling: to dager i september
2. samling: to dager i oktober/november

Fagansvarlig og hovedforeleser i kurset er professor Morten Øgård ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering kommunal ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2020


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like