Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2026
Studiested
Kristiansand

Ledelse i nettverk retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor. Emnet vil gi deg inngående kunnskap i nettverk og nettverksorganisering, og kompetanse i å lede og utvikle nettverksbaserte organisasjonsformer.

Emnet Ledelse i nettverk gir deg innsikt i nettverk som analytisk konsept og som et verktøy for å foreslå alternativer til tradisjonelle former for organisering og koordinering av politikkområder, iverksetting og serviceproduksjon. Videre vil emnet gi deg innblikk i hvordan man kan evaluere og måle effekter av nettverksorganisering, hvordan nettverk kan ledes og hvordan nettverk kan bidra til kommunal innovasjon og utvikling. Nettverksorganiseringens demokratiske legitimitet er også et sentralt tema i emnet.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • innsikt i nettverksorganisering i offentlig sektor
  • inngående kunnskap om organisering og ledelse av nettverk
  • ferdigheter i å analysere aktuelle case
  • inngående kunnskap om hvordan evaluere og måle effekter av nettverk
  • kompetanse som kan anvendes i etablering, drift og evaluering av nettverksbaserte organisasjonsformer

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: 8 timers digital hjemmeeksamen. Gradert karakter. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart høsten 2026. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Forelesere
Foreleser i emnet er Are Vegard Haug, forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), UiA, forskningsleder ved NOVA OsloMet og førsteamanuensis II Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI.

Emneansvarlig og foreleser er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Kommunal ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars –1. juni 2026


Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like