Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
½ år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Ønsker du mer kompetanse for å forstå, utvikle og implementere metoder for bærekraftig ledelse av virksomhetens verdikjeder og leverandørnettverk?

Prosjekter har blitt en dominerende arbeidsform for både leveranse av produkter og systemer, organisering av utviklingsaktiviteter og implementering av strategier. Prosjektledelse vurderes i økende grad som nøkkelkompetanse, og krever ikke bare ressurser i egen virksomhet, men også evne til å finne, utvikle og samarbeide med strategiske partnere, der nye samarbeidsformer og bærekraftige forretningsmodeller får økt betydning.

Kurset har fokus på modeller og metodikker for prosjektledelse samt design og ledelse av virksomhetens eksterne nettverk og verdikjeder. 

Tilbudet består av tre moduler med fokus på:

 • Prosjektstyring og prosjektgjennomføring
 • Ledelse og styring av verdikjeder
 • Sentrale tema i prosjektledelse (gjennomføringsmodeller, kompleksitet og avhengighet, bærekraft)

Kurset retter seg mot deg som har interesse for eksterne prosjekter og komplekse anskaffelser («leveranseprosjekter» eller byggeprosjekter) der prosjektet organiseres som et nettverk av ulike aktører. 

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

 • relatere prosjekter til strategiske behov
 • bruke relevante modeller og metoder for gjennomføring av prosjekter
 • analysere og utarbeide grunnlag for beslutning, valg og forbedringer knyttet til virksomheters verdikjedestyring
 • utvikle og implementere strategier for porteføljestyring av produkter og samarbeid med leverandører
 • analysere årsaker til sårbarhet i bedriftens verdikjeder og vurdere tiltak for økt robusthet
 • vurdere tiltak for økt bærekraft i design av verdikjeder
 • velge en passende gjennomføringsmodell for et bestemt prosjekt
 • bruke analytiske metodikker får håndtering av avhengigheter og usikkerhet i tidsplanlegging

Se hele studieplanen

Oppbygning

Tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning. Innlevering av gruppebaserte oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk:

 • Engelsk og norsk/skandinavisk

Litteratur:

 • Engelsk og norsk/skandinavisk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

MERK at det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.  

Tidspunkt for samlingene

1. samling: to dager i  februar
2. samling: to dager i mars
3. samling: to dager i april

Eksamensform
To ukes individuell hjemmeeksamen/prosjektoppgave med innleveringsfrist i mai. 

Faglig ansvarlig
Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er førsteamanuensis Magnus Hellström ved institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA. Hellström forsker blant annet på nye forretningsmodeller i den prosjektbaserte industrien, eksempelvis forretningsmodeller som bygger på modularisering, servitisering, samarbeidspraksis, digitalisering og bærekraft. I tillegg til sitt akademiske arbeid har han også konsultert en rekke store og mellomstore teknologibedrifter, og har bred erfaring som foreleser.

I tillegg inngår gjesteforelesere på utvalgte tema.

Videre studier
Kurset kan tas som enkeltemne, eller inngå som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no