0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren retter seg mot ledere og ansatte i skole- og utdanningssektoren. Sentrale tema er skolen som politikkområde, utviklingstrekk og reformer, organisasjonsteoretiske rammer i utdanningsinstitusjoner som verdiskapende system og skolen som lærende organisasjon. Evaluering for læring og utvikling står også sentralt i kurset.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • inngående kunnskap om utviklingstrekk og reforminitiativer i utdanningssektoren
  • innsikt i ulike organisasjonsteoretiske rammer for å forstå utdanningsinstitusjoner
  • inngående kunnskap om lærende organisasjoner
  • ferdigheter i å kartlegge og analysere egen organisasjons virkemåte og prestasjoner.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Individuell arbeidsoppgave mellom samlingene. Hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger våren 2020

1. samling: 2 dager i januar/februar
2. samling: 2 dager i mars/april

Hjemmeeksamen: mai

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er professor Morten Øgård ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA.

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering skoleledelse.  

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2019


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking 1. desember. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like