Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren retter seg mot ledere og ansatte i skole- og utdanningssektoren.

Emnet Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren vil gi deg innsikt i utviklingstrekk og reforminitiativer som råder i oppvekstfeltet og belyser hvordan disse utfordrer lederskapet og tekning rundt organisasjonsutvikling. De underliggende dimensjoner ligger i paradokset mellom effektivitets- og inkluderingsparadigme i utdanningssektoren. Videre vil emnet gi deg kunnskap om og kompetanse i bruk av blant annet organisasjonskultur som et sammenbindende element i det å drive helhetlig utvikling. Emnet vil vektlegge praktiske eksempler, samt innsamling av empiri og analyserer av empirisk materiale ved hjelp av ulike utviklingsmodeller.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskap om utviklingstrekk og reforminitiativer i utdanningssektoren
  • innsikt i ulike utviklingsmodeller som råder for å forstå utdanningsinstitusjoner
  • inngående kunnskap om hvordan man som leder kan drive utviklingsarbeid i egen organisasjon
  • ferdigheter i å kunne kartlegge og analysere egen organisasjons virkemåte og prestasjoner

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: En ukes hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 personer). Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Emnet har oppstart våren 2023. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Forelesere
Emneansvarlig og foreleser er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Foreleser Linda Hye er forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) og leder Etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hye avlegger en doktorgrad i offentlig administrasjon og ledelse med fokus på norske kommunale ledere. Hye har lang erfaring som foreleser innen organisasjon- og ledelsesfag, og arbeider med utvikling, undervisning og veiledning på flere videreutdanningsprogram ved UiA. 

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Skoleledelse.

Fakta

Søknadsperiode

 


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like