0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand/Grimstad

Studiet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningstilbud for lærere. Som lærerspesialist i bygg- og anleggsfag skal du få en dypere forståelse av faget, som setter deg i stand til å ha en pådriverrolle i arbeidet med å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og videreutvikle skolen som lærende organisasjon.

Målgruppen for tilbudet er yrkesfaglærere som underviser i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

Hva lærer du?

Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å utvikle din faglige, pedagogiske og yrkesdidaktikk kompetanse slik at du bedre kan legge til rette for nye, moderne og fremtidsrettede arbeidsformer innenfor faget.

Som lærerspesialist kan du gå bresjen for å utvikle og prøve ut nye og varierte undervisningsmetoder, arbeidsformer, vurdering- og evalueringsformer.

Kollegial kunnskapsdeling og felles kompetanseutvikling vil være sentrale elementer i fremtiden, og her kan du ha en sentral rolle gjennom å stimulere og legge til rette for utstrakt kollegialt samarbeid.

Oppbygning

Undervisningen er samlingsbasert med to eller tre samlinger hvert semester. Du må i stor grad arbeide selvstendig og i grupper med varierte, avanserte og studentaktive undervisnings- og læringsformer, som blant annet innebærer utvikling og utforsking av egen undervisningspraksis, utvikling av nye læringsaktiviteter og undervisningsformer og iverksettelse av utviklingsprosesser i egen virksomhet.

Studiet er bygd opp av følgende emner

Høst 2019:
Praktisk yrkesdidaktikk innenfor bygg- og anleggsteknikkfaget, 15 sp
Studieplan for dette emnet

Undervisningen legges til Kristiansand torsdag kl.16.15-20.00 og fredag kl.09.15-15.00 i uke 37, 43 og 48.
I tillegg legges det opp til nettundervisning i uke 40 og 45.
(NB! Undervisningsuker ble endret den 20.mai.)

Vår 2020:
Moderne prinsipper for bygg- og anleggsbransjen, 15 sp
Studieplan for dette emnet

Våren 2020 legges undervisningen til Grimstad.

Høst 2020:
Nyere forskning i bygg- og anleggsbransjen, 15 sp

Vår 2021:
Skoleutvikling for fremtidens skole, 15 sp

Emne 3 og 4 publiseres i løpet av våren 2020.

Hvert semester har avsluttende eksamen. Studiet vil ha varierte vurderingsformer.

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Godkjent yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y i relevante fag innenfor fagområdet bygg- og anleggsteknikk, samt minimum tre års undervisningspraksis innen fagområdet. Søker må være ansatt i undervisningsstilling i bygg- og anleggsteknikk.

Praktisk informasjon

Undervisning høsten 2019:

Undervisningen legges til Kristiansand torsdag kl.12.15-16.00 og fredag kl.09.15-15.00 i uke 37, 43 og 48.
I tillegg legges det opp til nettundervisning i uke 40 og 45.
(NB! Undervisningsuker ble endret den 20.mai.)

Alle fysiske samlinger høsten 2019, legges til campus Kristiansand. Mellom samlingene legges det opp til nettbaserte undervisnings- og læringsformer.

Våren 2020 legges alle fysiske samlinger til campus Grimstad.

For å få tilgang til læringsplattformen og få adgang til eksamen må en lovpålagt semesteravgift være betalt innen fastsatte frister 1. september og 1. februar.

Fakta

Søknadsperiode

1.februar - 1.mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail