0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand/Grimstad

Studiet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningstilbud for lærere. Ønsker du å studere for å bli lærerspesialist i bygg- og anlegg må du først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter motta en e-post fra oss med videre informasjon om søknadsprosessen ved UiA.

Som lærerspesialist i bygg- og anleggsfag skal du få en dypere forståelse av faget, som setter deg i stand til å ha en pådriverrolle i arbeidet med å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og videreutvikle skolen som lærende organisasjon.

Målgruppen for tilbudet er yrkesfaglærere som underviser i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

Hva lærer du?

Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å utvikle din faglige, pedagogiske og yrkesdidaktikk kompetanse slik at du bedre kan legge til rette for nye, moderne og fremtidsrettede arbeidsformer innenfor faget.

Som lærerspesialist kan du gå bresjen for å utvikle og prøve ut nye og varierte undervisningsmetoder, arbeidsformer, vurdering- og evalueringsformer.

Kollegial kunnskapsdeling og felles kompetanseutvikling vil være sentrale elementer i fremtiden, og her kan du ha en sentral rolle gjennom å stimulere og legge til rette for utstrakt kollegialt samarbeid.

Oppbygning

Undervisningen er samlingsbasert med totalt tre fysiske samlinger som går over to dager, og to nettbaserte samlinger hvert semester. På de nettbaserte samlingene skal studentene arbeide med individuelle og teambaserte oppgaver knyttet til aktuelt fagstoff. Du må i stor grad arbeide selvstendig og i grupper med varierte, avanserte og studentaktive undervisnings- og læringsformer, som blant annet innebærer utvikling og utforsking av egen undervisningspraksis, utvikling av nye læringsaktiviteter og undervisningsformer og iverksettelse av utviklingsprosesser i egen virksomhet.

Studiet er bygd opp av følgende emner

1. semester:
Praktisk yrkesdidaktikk innenfor bygg- og anleggsteknikkfaget, 15 sp
Studieplan for dette emnet

Første fysiske samling: 21. september 12.15 - 18.00 og 22. september 09.15 - 15.00.

Første nettsamling: 12. oktober.

Andre fysiske samling:26. oktober 12.15 - 18.00 og 27. oktober 09.15 - 15.00.

Andre nettsamling: 16. november.

Tredje fysiske samling: 2. desember 12.15 - 18.00 og 3. desember 09.15 - 15.00.

2. semester:
Moderne prinsipper for bygg- og anleggsbransjen, 15 sp
Studieplan for dette emnet

3. semester:
Skoleutvikling for fremtidens skole, 15 sp

4. semester:
Forskning i bygg- og anleggsbransjen, 15 sp

Hvert semester har avsluttende eksamen. Studiet vil ha varierte vurderingsformer.

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Godkjent yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y i relevante fag innenfor fagområdet bygg- og anleggsteknikk, samt minimum tre års undervisningspraksis innen fagområdet. Søker må være ansatt i undervisningsstilling i bygg- og anleggsteknikk.

Praktisk informasjon

For å få tilgang til læringsplattformen og få adgang til eksamen må en lovpålagt semesteravgift være betalt innen fastsatte frister 1. september og 1. februar.

Undervisningen veksler mellom fysiske samlinger i Kristiansand og Grimstad:

1. semester foregår på Campus Kristiansand

2. semester foregår på Campus Grimstad

3. semester foregår på Campus Kristiansand

4. semester foregår på Campus Grimstad

Mellom samlingene legges det opp til nettbaserte undervisnings- og læringsformer. 

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2020

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?