0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand/Grimstad

Studiet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningstilbud for lærere. Som lærerspesialist i bygg- og anleggsfag skal du få en dypere forståelse av faget, som setter deg i stand til å ha en pådriverrolle i arbeidet med å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og videreutvikle skolen som lærende organisasjon.

Målgruppen for tilbudet er yrkesfaglærere som underviser i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk.

Hva lærer du?

Lærerspesialistutdanning i bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å utvikle din faglige, pedagogiske og yrkesdidaktikk kompetanse slik at du bedre kan legge til rette for nye, moderne og fremtidsrettede arbeidsformer innenfor faget.

Som lærerspesialist kan du gå bresjen for å utvikle og prøve ut nye og varierte undervisningsmetoder, arbeidsformer, vurdering- og evalueringsformer.

Kollegial kunnskapsdeling og felles kompetanseutvikling vil være sentrale elementer i fremtiden, og her kan du ha en sentral rolle gjennom å stimulere og legge til rette for utstrakt kollegialt samarbeid.

Oppbygging

Undervisningen er samlingsbasert med to eller tre samlinger hvert semester. Du må i stor grad arbeide selvstendig og i grupper med varierte, avanserte og studentaktive undervisnings- og læringsformer, som blant annet innebærer utvikling og utforsking av egen undervisningspraksis, utvikling av nye læringsaktiviteter og undervisningsformer og iverksettelse av utviklingsprosesser i egen virksomhet.

Studiet er bygd opp av følgende emner

Høst 2019:
Praktisk yrkesdidaktikk innenfor bygg- og anleggsteknikkfaget, 15 sp

Undervisningen legges til Kristiansand torsdag kl.16.15-20.00 og fredag kl.09.15-15.00 i uke 36, 41 og 48.
I tillegg legges det opp til nettundervisning i uke 38 og 44.

Vår 2020:
Moderne prinsipper for bygg- og anleggsbransjen, 15 sp
Våren 2020 legges undervisningen til Grimstad.

Høst 2020:
Nyere forskning i bygg- og anleggsbransjen, 15 sp

Vår 2021:
Skoleutvikling for fremtidens skole, 15 sp

Emne 3 og 4 publiseres i løpet av våren 2020.

Hvert semester har avsluttende eksamen. Studiet vil ha varierte vurderingsformer.

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Godkjent yrkesfaglærerutdanning eller PPU-Y i relevante fag innenfor fagområdet bygg- og anleggsteknikk, samt minimum tre års undervisningspraksis innen fagområdet. Søker må være ansatt i undervisningsstilling i bygg- og anleggsteknikk.

Praktisk informasjon

Undervisning høsten 2019:

Torsdager kl.16.15-20 og fredag kl.09.15-15 følgende uker:

Uke 36 5. og 6. september

Uke 41 10. og 11. oktober

Uke 48 28. og 29. november

 

Alle fysiske samlinger høsten 2019, legges til campus Kristiansand. Mellom samlingene legges det opp til nettbaserte undervisnings- og læringsformer.

Våren 2020 legges alle fysiske samlinger til campus Grimstad.

For å få tilgang til læringsplattformen og få adgang til eksamen må en lovpålagt semesteravgift være betalt innen fastsatte frister 1. september og 1. februar.

Fakta

Søknadsperiode

1.februar - 1.mars

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail