Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Denne videreutdanningen er beregnet for deg som jobber med, eller har til hensikt å jobbe med kondisjonstesting av ulike målgrupper. For å kunne tolke resultater fra kondisjonstester i et laboratorium og veilede utøvere/pasienter/elever/kunder, kreves det særskilt kompetanse knyttet til forståelsen av hvordan viktige parametere kan påvirke utfallet av slike tester. Videreutdanningen vil bidra til å øke din forståelse for god planlegging og gjennomføring av testing samt hvordan du kan benytte informasjon fra testene i veilednings- og treningsarbeidet.

Målgruppe: ansatte på treningssentre, helse-/legesentre, videregående skoler med idrett, sykehus og fysioterapeuter med fl.

Hva lærer du?

Det legges vekt på teoretisk og praktisk kunnskap om og ferdigheter knyttet til fysiologisk utholdenhetstesting i et laboratorium. Du vil få erfaring i å gjennomføre laboratoriebaserte-tester som kan benyttes i planlegging av trening for ulike grupper.

Temaer i videreutdanningen er:

 • Sikkerhet og etikk i forbindelse med treningsfysiologisk testing
 • Forberedelser til testing
 • Måling av ulike fysiologiske parametere (f.eks. oksygenopptak, hjertefrekvens, lungeventilasjon) under fysisk anstrengelse
 • Måling av maksimalt oksygenopptak under ulike bevegelsesformer
 • Laktatprofiltesting (anaerob terskel)
 • Veiledning i hvordan benytte informasjon fra utholdenhetstester i treningsplanleggingen

Etter at du har fullført denne videreutdanningen skal du: 

 • ha kunnskap om etiske aspekter og sikkerhetsrutiner når en gjennomfører treningsfysiologisk testing
 • ha kunnskap om hvordan ulike fysiologiske parametere endres under fysisk anstrengelse
 • ha kunnskap om faktorer som har betydning for maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel
 • kunne gjennomføre forberedelser til laboratoriebaserte utholdenhetstester
 • kunne gjennomføre testing av maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel
 • kunne analysere og formidle resultater fra testing av maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel
 • kunne planlegge og gjennomføre testing av maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel
 • kunne formidle hvordan informasjon fra testing av maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel kan benyttes i planlegging av trening

Oppbygning

Arbeidsformer og arbeidsomfang 
Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, praktisk arbeid i laboratorium, gruppearbeid og individuelt arbeid. Undervisningen er samlingsbasert. Deler av undervisningen er nettbasert. Det er obligatorisk undervisning i emnet. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 135 timer.

Opptakskrav

Bachelorgrad i folkehelsearbeid, sykepleie, idrett, kroppsøving, fysioterapi, ergoterapi eller annen helsefaglig utdanning. Søkere med tilsvarende utdanning eller annen relevant bachelorgrad kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter.

Praktisk informasjon

Pris

Kr 9500,-.
I tillegg kommer en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden pt kr 740 samt utgifter til pensumlitteratur. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Deltakelse i undervisning i forbindelse med samlingene er obligatorisk og et vilkår for å gå opp til eksamen. Kravet om obligatorisk tilstedeværelse innebærer at man må deltatt på 80 prosent av undervisningen.

Eksamen

Det gis 3 oppgaver som løses individuelt. Oppgavene gis i forbindelse med samlingene, og innleveres innen oppgitt frist etter samlingen. Vurderingsuttrykk er bestått eller ikke bestått. Alle oppgaver må være vurdert til bestått karakter for at samlet karakter i emnet skal være bestått.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbys etter avtale

Antall plasser

20

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker