0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Kurset har skiftet navn fra Bilde og IKT.

Kunst og visuell kommunikasjon retter seg primært mot lærere som underviser i kunst og håndverk i grunnskolen og som mangler formell kompetanse til å undervise i faget.

I emnet legges det vekt på å styrke lærernes kompetanse i arbeidet med visuell kommunikasjon. Emnet vil inneholde skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og trening i analyse av kunstuttrykk.

Hva lærer du?

Undervisning i kunst og håndverk forutsetter trygghet i faget, solid refleksjon rundt skolefaget kunst og håndverk samt god innsikt i didaktikk tilknyttet faget.

Gjennom studiet vil studenten gjennom praktisk, skapende arbeid og refleksjon, bli kjent med metoder og arbeidsformer som er grunnleggende for å arbeide med kunst og visuell kommunikasjon i skolen. Refleksjon omkring egen praksis og utvikling av undervisningsopplegg i kunst og håndverk står sentralt i emnet.

Gjennom prosesser basert på utforsking, utprøving og refleksjon utfordres studenten til innsikt og utvikling av sin egen kunnskap i faget. Deltagerne blir også kjent med barn og unges tegneutvikling og ulike læringsprosesser i kunst og håndverk.

Emnet skal gi studenten grunnleggende teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med ulike materialer, teknikker og verktøy – deriblant digitale, som er sentrale i arbeid med bilde. Å få kjennskap til europeisk kunsthistorie og samtidens visuelle kultur er også en viktig del av emnet.

Deltagerne skal etter endt studium være i stand til å planlegge og gjennomføre undervisning i Kunst og visuell kommunikasjon på 5-10. trinn i grunnskolen.

Oppbygning

Studiet er samlingsbasert med undervisning over 3 lørdager og 3 kvelder pr. semester. Undervisningen er lagt opp via både forelesninger, verkstedsundervisning og gjennom utstillingsbesøk og gis både gruppevis og individuelt via veiledninger.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

  • Grunnskolelærer, faglærer, PPU
  • Tilgang til en skoleklasse trinn 5-10, der praksisrelaterte oppgaver kan utføres

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Pris

Studiet er finansiert av UiA via midler fra Utdanningsdirektoratet. Pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Kurset inneholder totalt seks samlinger.

Datoer for samlinger kommer senere.

Samlingene foregår normalt på fredager er mellom kl. 17.00-21.00 og på lørdager mellom kl. 09.00-15.00. 

Fagansvarlig for kurset og foreleser: universitetslektor Anita Skogen. Øvrige forelesere: universitetslektor Tor Jarle Wergeland, førsteamanuensis Lisbet Skregelid.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Siste frist 5. august

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker

Send studiet på mail