Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Kunderelasjoner og inntektsstyring er utviklet i nært samarbeid med næringsklyngen USUS, og retter seg mot ansatte i små- og mellomstore bedrifter innen reiseliv og opplevelsesnæringene. Kurset tilbys som oppdragskurs til klynger og bedrifter, og fokuserer på hvordan din bedrift kan arbeide strategisk med kundehåndtering (CRM) samtidig som dette ses i sammenheng med bedriftens inntektsstyring (RM). Det handler om å selge det riktige produktet til riktig kunde til riktig tid og til den riktige pris

Gjennom kurset vil du lære å ta i bruk- og videreutvikle verktøy for systematisk arbeid med kunderelasjoner og kunne analysere bedriftens inntekter for å oppnå en effektiv inntektsstyring. Kurset gis som en vekselvirkning mellom teori og praksis og tar utgangspunkt i at ulike kunder reagerer forskjellig på variasjoner i priser, produktendringer og betalingsmåter. Kurset har en kundefokusert tilnærming hvor kjennskap til kundenes preferanser og behov står sentralt. Du vil lære om ulik priselastisitet og betydningen dette har for kunders betalingsvillighet. Det vil også bli fokus på ulike metoder/verktøy for utarbeidelse av prisstrategier ved hjelp av differensierte priser.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • kunne forklare hva Revenue Management (RM) og Customer Relationship Management (CRM) er, og forstå bruksverdien av disse konseptene i egen bedrift/ organisasjon
  • kunne identifisere når en bedrift er kundefokusert (customer-centric)
  • ha innsikt i grunnleggende teori om tilbud, etterspørsel og marked med spesielt fokus på tjeneste- og opplevelsesprodukter
  • kunne forklare hva big data er og forstå hvordan utviklingen av data påvirker kundeforhold
  • ha kunnskap om de vanligste RM og CRM verktøyene og kunne anvende disse for å utarbeide en strategi for relasjonsmarkedsføring og inntektsstyring
  • kunne identifisere potensielle juridiske og etiske problemstillinger forbundet med RM og CRM.

Oppbygging

2 samlinger à to-tre dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Semesteroppgave og muntlig presentasjon. Excel vil bli brukt gjennomgående som arbeidsverktøy. Det legges opp til at du som deltaker skal bruke egen bedrift/organisasjon som utgangspunkt i gruppeoppgaver og undervisning.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis. 

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk og kjennskap til Excel som arbeidsverktøy

Praktisk info

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til klynger og bedrifter innen reiseliv-, kultur- og opplevelsesnæringene.
Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til kursprisen må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med to samlinger a to dager innenfor et semester.
Oppdragsgivere kan evnt. avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene. 
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset.
For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Fagansvarlig

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er universitetslektor Stine Rye Bårdsen ved institutt for økonomi ved UiA. I tillegg inngår gjesteforelesere fra næringslivet/USUS-klyngen.

Videre studier
Kurset kan innpasses som valgemne i Executive MBA.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Relaterte saker