Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Ønsker du mer kunnskap om kundeorientering, merkevareledelse og styring av markedsføringsfunksjoner?

Kundeorientert markedsføring er et «hands-on» kurs rettet mot ledere, mellomledere eller fremtidige ledere i små og mellomstore virksomheter. Kurset fokuserer på effektiv styring og bærekraftig merkevarebygging i tider med sosiale medier, og har en kundefokusert forankring.

Kursets innhold er bygd opp rundt tre moduler:

 • Kundeorientering
 • Merkevarebygging
 • Ledelse av markedsføringsfunksjonen

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

 • lede virksomheten med fokus på kundeverdi og kundevelferd
 • utvikle en bærekraftig strategi for merkevareledelse
 • utvikle og lede kundebaserte merkevarer
 • organisere virksomheten slik at den er rustet til å møte utfordringene i en teknologidrevet markedsplass
 • forstå etiske utfordringer knyttet til kunder og forbrukere

Oppbygning

Tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, gjesteforelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning.

Undervisningsspråk: Engelsk og norsk

Litteratur: Engelsk og norsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres med tre fysiske samlinger supplert med nettstøttet undervisning. Det legges opp til at de fysiske samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen.

Samlingene er lagt til følgende dager:

 • 1. samling: to dager i september              
 • 2. samling: to dager i oktober
 • 3. samling: to dager i november

Eksamen
En ukes hjemmeeksamen i gruppe (inntil 3 personer) gjennomføres i desember.

Fagansvarlig
Handelshøyskolen ved UiA, Institutt for strategi og ledelse.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller innpasses som obligatorisk emne i studiet Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 20.000

Andre studier du kanskje vil like