0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Kundeorientert markedsføring er et «hands-on» kurs rettet mot ledere, mellomledere eller fremtidige ledere i små og mellomstore virksomheter.

Kurset fokuserer på effektiv styring og bærekraftig merkevarebygging i tider med sosiale medier gjennom en kundefokusert forankring.

Kursets innhold er bygd opp rundt tre moduler:

  • Kundeorientering
  • Merkevarebygging
  • Ledelse av markedsføringsfunksjonen

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

  • lede virksomheten med fokus på kundeverdi og kundevelferd
  • utvikle en bærekraftig strategi for merkevareledelse
  • utvikle og lede kundebaserte merkevarer
  • organisere virksomheten slik at den er rustet til å møte utfordringene i en teknologidrevet markedsplass
  • forstå etiske utfordringer knyttet til kunder og forbrukere

Oppbygging

Tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, gjesteforelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning.

Undervisningsspråk: Engelsk og norsk

Litteratur: Engelsk og norsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høst 2019
1. samling: 18. – 19. september
2. samling: 16.-17. oktober
3. samling: 5.-6. november (MERK ny dato)

Fagansvarlig og foreleser i kurset er professor Sangeeta Singh ved Institutt for strategi og ledelse, UiA.
Singh har lang erfaring fra forskning og undervisning i merkevareledelse og markedsføring i sosiale medier, blant annet som tidligere professor i markedsføring og assisterende dekan på BI. Hun har også erfaring fra universiteter i USA, Frankrike, Spania, Tyskland, Litauen og Kina.

Videre studier
Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1.mars - 1. juni 2019

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail