0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Ønsker du mer kunnskap om kundeorientering, merkevareledelse og styring av markedsføringsfunksjoner?

Kundeorientert markedsføring er et «hands-on» kurs rettet mot ledere, mellomledere eller fremtidige ledere i små og mellomstore virksomheter. Kurset fokuserer på effektiv styring og bærekraftig merkevarebygging i tider med sosiale medier, og har en kundefokusert forankring.

Kursets innhold er bygd opp rundt tre moduler:

 • Kundeorientering
 • Merkevarebygging
 • Ledelse av markedsføringsfunksjonen

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

 • lede virksomheten med fokus på kundeverdi og kundevelferd
 • utvikle en bærekraftig strategi for merkevareledelse
 • utvikle og lede kundebaserte merkevarer
 • organisere virksomheten slik at den er rustet til å møte utfordringene i en teknologidrevet markedsplass
 • forstå etiske utfordringer knyttet til kunder og forbrukere

Oppbygning

Tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, gjesteforelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning.

Undervisningsspråk: Engelsk og norsk

Litteratur: Engelsk og norsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høst 2022:

 • 1. samling: 7.- 8. september              
 • 2. samling: 19.-20. oktober
 • 3. samling: 2.- 3. november

Det legges opp til at de fysiske samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det derfor viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen: 
En ukes hjemmeeksamen i gruppe (inntil 3 personer) gjennomføres 23.- 30. november.

Fagansvarlig: 
Handelshøyskolen ved UiA, Institutt for strategi og ledelse.

Videre studier:
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller innpasses som obligatorisk emne i studiet Executive Master of Business Administration

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2022


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 20.000

Andre studier du kanskje vil like