0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Kundeorientert markedsføring er et «hands-on» kurs rettet mot ledere, mellomledere eller fremtidige ledere i små og mellomstore virksomheter.

Kurset fokuserer på effektiv styring og bærekraftig merkevarebygging i tider med sosiale medier gjennom en kundefokusert forankring.

Kursets innhold er bygd opp rundt tre moduler:

  • Kundeorientering
  • Merkevarebygging
  • Ledelse av markedsføringsfunksjonen

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

  • lede virksomheten med fokus på kundeverdi og kundevelferd
  • utvikle en bærekraftig strategi for merkevareledelse
  • utvikle og lede kundebaserte merkevarer
  • organisere virksomheten slik at den er rustet til å møte utfordringene i en teknologidrevet markedsplass
  • forstå etiske utfordringer knyttet til kunder og forbrukere

Oppbygning

Tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, gjesteforelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning.

Undervisningsspråk: Engelsk og norsk

Litteratur: Engelsk og norsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høst 2019
1. samling: 18. – 19. september
2. samling: 16.-17. oktober
3. samling: 5.-6. november (MERK ny dato)

Fagansvarlig og foreleser i kurset er professor Sangeeta Singh ved Institutt for strategi og ledelse, UiA.
Singh har lang erfaring fra forskning og undervisning i merkevareledelse og markedsføring i sosiale medier, blant annet som tidligere professor i markedsføring og assisterende dekan på BI. Hun har også erfaring fra universiteter i USA, Frankrike, Spania, Tyskland, Litauen og Kina.

Videre studier
Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode


Søknadsfristen er forlenget fra 1. juni til 15. august.


Vi har noen ledige plasser og har åpnet opp for restopptak så lenge det er ledig plass.


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet, eller senest 15. august.

Pris

kr 19.000,00

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail