0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Nettstudier

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (1.-7. trinn)

KRLE 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i KRLE på 1.-7. trinn, og som har mindre enn 30 sp KRLE/RLE/KRL i fagkretsen sin. Videreutdanningen skal gi en innføring i religions- og livssynsdidaktikk og KRLE-fagets tre hovedområder: 1) kristendom 2) filosofi og etikk 3) jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn.

Hva lærer du?

Videreutdanningen skal gjøre deg godt kvalifisert til å undervise i grunnskolens KRLE-fag på 1.–7. trinn og utvikle bred fagkunnskap og kunnskap om KRLE-undervisning i samsvar med gjeldende læreplan og relevant forskning.

Studiet gir innføring i religions- og livssynsdidaktikk og i KRLE-fagets tre hovedområder: 1) kristendom, 2) filosofi og etikk 3) jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn. Du skal få trening i å reflektere over og bruke varierte arbeidsmåter i faget, og utvikle ferdigheter til å møte elever og foresatte på måter som fremmer respekt og læring for alle elever. Begynneropplæring med vekt på undring, fortellinger og samtale står sentralt.

Erfaringer fra lærerens yrkespraksis inngår som del av praksisrettingen og refleksjonsgrunnlaget i studiet.

Oppbygging

Studiet er basert på nettforelesninger, annet digitalt materiale og arbeidsoppgaver. Oppgavene er i utgangspunktet individuelle, men kan med fordel drøftes på digitale plattformer. Slike plattformer brukes til forskjellige former for samhandling og erfaringsdeling.

Emnet følger en ukesyklus: Nye nettleksjoner og oppgaver publiseres i begynnelsen av hver uke. Dette hjelper lærerne i arbeidet med fagstoffet, og med å vurdere hvordan det kan brukes i skolen.

Detaljert studiebeskrivelse:

1. semester: KRLEpånett 1 (15 sp) 

2. semester: KRLEpånett 2 (15 sp) 

Studiet har avsluttende eksamen hvert semester i form av en semesteroppgave.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller annen praktisk-pedagogisk utdanning av et omfang på minst 180 sp. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1.februar til 1.mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail