0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Lier og UiA Campus Lesvos

Kreativ Ledelse og Coaching nivå C er et oppdragskurs som leveres i samarbeid med CoachTeam AS. Dette er et tilbud som retter seg mot ledere, mellomledere og fagfolk i privat og offentlig sektor. Som relevant forkunnskap til emnet anbefales det å ta kreativ ledelse og coaching nivå A. Arbeidsformer som anvendes innenfor kreative fag kombineres med strategier og metoder fra coaching og metakognitiv coaching. På nivå C settes det et spesielt søkelys på historiefortelling som endringsredskap, avdekking av fremmende og hemmende elementer i egen og andres tenke- og handlingsstil, systemisk coaching og selvcoaching. Videre vektlegges kreativitet og læringsglede, feiring som dramaturgisk element i gruppeprosesser, nettverksbevissthet og nettverksarbeid samt verktøy og teknikker for å trene andre til større selvbevissthet og mestringstro.

Hva lærer du?

  • Hvordan ulike mentale filtre påvirker oppfatning og bearbeiding av informasjon
  • Å identifisere fremmende og hemmende elementer i eget og andres tankemønster og handlingsstil.
  • Å coache ved hjelp av historiefortelling.
  • Å anvende verktøy og teknikker innenfor systemisk coaching og selvcoaching
  • Å kunne bruke verktøy og teknikker som fremmer kreativitet, selvtillit og mestringstro hos andre
  • Å forstå feiringer og seremoniers dramaturgiske funksjon i gruppeprosesser.
  • Å danne positive sosiale allianser gjennom nettverksstrategi og nettverksbevissthet.

Oppbygning

Gjennom to samlinger med intensivt praktisk arbeid i større og mindre grupper skapes det et kreativt læringsmiljø for kunnskapsformidling og personlig vekst. Eksamen avlegges i form av en skriftlig oppgave.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Samlinger våren 2019

Online moduler og nettsamlinger.
Fysiske samlinger:

Uke 18: 28.4- 05.05 2019
Bootcamp Metochi, UIAs studiesenter Lesvos Hellas

Uke 24: 11.6- 16.6 2019
Bootcamp Renskaug Vertsgård Lier, Buskerud

For reise og opphold på Metochi kommer maks 12.000 kroner i tillegg

(NB: Felles flyreise/gruppereise er bestilt til Lesvos)

For bootcamp Renskaug Vertsgård kommer mat og opphold i tillegg.

Vi tilbyr også Kreativ ledelse og coaching nivå A og Kreativ ledelse og coaching nivå B.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. Reise og opphold til kurssted kommer i tillegg til kursavgift.

Kursavgift

55 000 kroner

Interessert?

Meld din interesse via knappen øverst på siden, eller ta kontakt med CoachTeam AS for mer informasjon og påmelding.

Fakta

Pris

kr 55.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for kunstfag