Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Opplever du at konflikter og konflikthåndtering er et utfordrende aspekt ved å være leder eller tillitsvalgt?

Dette kurset vil gi deg en innføring i sentrale teorier innen konfliktforståelse og konflikthåndtering på arbeidsplassen. 

Refleksjon over praksis med utgangspunkt i teori, og refleksjon over teori med utgangspunkt i praksis vil være sentralt. Tilbudet anbefales derfor til deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, enten som leder, mellomleder, tillitsvalgt eller som rådgiver/koordinator i en HR-funksjon eller tilsvarende.

Sentrale tema er:

 • Ulike teoretiske tilnærminger til konfliktbegrepet
 • Forskjell på konfliktløsning og konflikthåndtering
 • Konflikters dynamikk
 • Psykologiske mekanismer på individ og gruppenivå
 • Konfliktstiler og konflikthåndteringsmetoder
 • Konfliktløserens rolle og konsekvenser for medarbeider, organisasjon og samfunn
 • Verdier og etiske dilemmaer i konflikthåndtering

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi deg forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan forså konflikter og hvordan arbeidsplasskonflikter utvikler seg, og gi deg økt bevissthet på konsekvensene av forskjellige konflikthåndteringsmetoder.

Etter gjennomført kurs skal du:

 • ha forskningsbasert kunnskap om sentrale teorier og modeller for konflikt, og konflikthåndtering
 • ha inngående kunnskap om «mainstream» metoder for konflikthåndtering
 • kunne identifisere og analysere utvalgte problemstillinger ved forståelse og håndtering av konflikter
 • ha et kritisk blikk på ulike teorier om konflikter og konflikthåndtering på arbeidsplassen
 • kunne reflektere over sentrale dilemmaer og etiske problemstillinger som oppstår ved konflikthåndtering på arbeidsplassen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Løpende opptak
Tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset tilbys på deltid, med tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Arbeid med oppgaver mellom samlingene.

Kurset gjennomføres etter følgende plan:
1. samling: to dager i september
2. samling: to dager i oktober
3. samling: to dager i november

Eksamen gis som to dagers hjemmeeksamen i gruppe (inntil 3 studenter) i desember.

Det legges opp til at de fysiske samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det derfor viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen.

Fagansvarlig
Torbjørn Hekneby er fagansvarlig og foreleser i kurset. Hekneby er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, UiA og er tilknyttet Institutt for Strategi og ledelse.

Han har over 20 års erfaring med endringsledelse og organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Han har hovedfag i idrett og har blant annet vært coach for herrelandslaget i fotball og tilknyttet herrelandslaget i håndball som coach og verdiansvarlig. I tillegg til å undervise på både Lederprogrammet og Executive MBA programmet, er han konsulent og partner i lederselskapet Storform.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2025


 «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene.

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like