Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Opplever du at konflikter og konflikthåndtering er et utfordrende aspekt ved å være leder eller tillitsvalgt?

Dette kurset vil gi deg en innføring i sentrale teorier innen konfliktforståelse og konflikthåndtering på arbeidsplassen. 

Refleksjon over praksis med utgangspunkt i teori, og refleksjon over teori med utgangspunkt i praksis vil være sentralt. Tilbudet anbefales derfor til deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, enten som leder, mellomleder, tillitsvalgt eller som rådgiver/koordinator i en HR-funksjon eller tilsvarende.

Sentrale tema er:

 • Ulike teoretiske tilnærminger til konfliktbegrepet
 • Forskjell på konfliktløsning og konflikthåndtering
 • Konflikters dynamikk
 • Psykologiske mekanismer på individ og gruppenivå
 • Konfliktstiler og konflikthåndteringsmetoder
 • Konfliktløserens rolle og konsekvenser for medarbeider, organisasjon og samfunn
 • Verdier og etiske dilemmaer i konflikthåndtering

Hva lærer du?

Målet med kurset er å gi deg forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan forså konflikter og hvordan arbeidsplasskonflikter utvikler seg, og gi deg økt bevissthet på konsekvensene av forskjellige konflikthåndteringsmetoder.

Etter gjennomført kurs skal du:

 • ha forskningsbasert kunnskap om sentrale teorier og modeller for konflikt, og konflikthåndtering
 • ha inngående kunnskap om «mainstream» metoder for konflikthåndtering
 • kunne identifisere og analysere utvalgte problemstillinger ved forståelse og håndtering av konflikter
 • ha et kritisk blikk på ulike teorier om konflikter og konflikthåndtering på arbeidsplassen
 • kunne reflektere over sentrale dilemmaer og etiske problemstillinger som oppstår ved konflikthåndtering på arbeidsplassen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset tilbys på deltid, med tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Arbeid med oppgaver mellom samlingene.

Kurset gjennomføres etter følgende plan:
1. samling: to dager i september
2. samling: to dager i oktober
3. samling: to dager i november

Eksamen gis som to dagers hjemmeeksamen i gruppe (inntil 3 studenter) i desember.

Det legges opp til at de fysiske samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det derfor viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen.

Fagansvarlig
Torbjørn Hekneby er fagansvarlig og foreleser i kurset. Hekneby er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, UiA og er tilknyttet Institutt for Strategi og ledelse.

Han har over 20 års erfaring med endringsledelse og organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Han har hovedfag i idrett og har blant annet vært coach for herrelandslaget i fotball og tilknyttet herrelandslaget i håndball som coach og verdiansvarlig. I tillegg til å undervise på både Lederprogrammet og Executive MBA programmet, er han konsulent og partner i lederselskapet Storform.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2025


 «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene.

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like